Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

ESF projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" Nr. 9.2.1.1./15/I001 pilotprojekts "Vadības kvalitātes modeļa izstrāde"

Pilotprojekta mērķis: izstrādāt vadības kvalitātes moduli un nodrošināt mācības un metodisko atbalstu, lai: 

  • pilnveidotu pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti;
  • stiprinātu vadības funkciju un vadības prasmes sociālajos dienestos;
  • sociālo dienestu darba efektivitātes paaugstināšana;
  • labāka un mūsdienīga sociālo dienestu un sociālā darba jomas pārvaldība;
  • uzlabota sadarbība starp sociālajā darbā iesaistītajiem profesionāļiem un institūcijām. 

Pilotprojekta projekta sagaidāmie rezultāti:

  • sociālā dienesta pašnovērtējuma standarts, pielāgojot CAF metodoloģiju;
  • starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības mehānismi sociālo gadījumu vadībai;
  • sociālā darba prakses slodzes kritēriji un rezultatīvie rādītāji;
  • e -mācību programma;
  • padziļināta klātienes mācību programma.

Pilotprojekta īstenošanas periods: 2023.gada 1.maija līdz 2023.gada 30.novembrim. 

Publikācijas:

Piedalās pilotprojektā "Pašvaldību sociālo dienestu vadības kvalitātes moduļa izstrāde" (31.07.2023.)
Noslēgsies pilotprojekts "Pašvaldību sociālo dienestu vadības kvalitātes moduļa izstrāde" (30.10.2023.)