Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" Nr.9.2.1.1/15/I/001 pilotprojekts "Metodikas "Sociālais darbs ar senioriem" izstrāde

Pilotprojekta  mērķis ir pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitātes paaugstināšana un  nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitātes pilnveidošana, nodrošinot apmācības, supervīziju un metodisko atbalstu, kā arī izstrādāt metodikas sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām.
 
Pilotprojekta īstenošanas periods: no 2023.gada 1.februāra līdz 2023.gada 31.jūlijam.
 
Publikācijas:
Sociālā dienesta speciālisti gūst pieredzi Austrijā un Slovēnijā (01.03.2023.)