Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" (projekta Nr.9.2.1.1./15/I/001) pilotprojekts "Metodikas "Sociālais darbs ar senioriem" izstrāde"

Projekta mērķis - pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitātes paaugstināšana un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitātes pilnveidošana, nodrošinot apmācības, supervīziju un metodisko atbalstu, kā arī izstrādājot metodikas sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām.
 
Pilotprojekta īstenošanas periods: no 2023.gada 1.februāra līdz 2023.gada 31.jūlijam.
 
Publikācijas:
Sākusies metodikas “Sociālais darbs ar senioriem" izstrāde (01.02.2023.)
Noslēdzas pilotprojekts "Sociālais darbs ar senioriem" (31.07.2023.)