Pabalsts mācību piederumu iegādei

Pabalsts mācību gada uzsākšanai tiek piešķirts, uzsākot jaunu mācību gadu pamata vai vidējās izglītības iestādēs no 1. līdz 12. klasei vai profesionālajās izglītības iestādēs, ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits pašvaldības pabalsts. Pabalstu turpina izmaksāt pēc pilngadības sasniegšanas, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam, ja skolnieks bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības iestādē un ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits pašvaldības pabalsts.

Pabalstu mācību piederumu iegādei EUR 30,00 apmērā var saņemt:

  • Trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni;
  • Bērni ar invaliditāti;
  • Daudzbērnu ģimeņu bērni;
  • Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri ar Cēsu novada bāriņtiesas lēmumu nodoti audžuģimenē vai aizbildnībā.
 

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pabalstu Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums par atbalsta piešķiršanu.

Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

  • E-adresē (digitālā paskastīte portālā www.latvija.lv)
  • klātienē kādā no Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas vietām (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
  • elektroniski Cēsu novada mājas lapā E-pakalpojumi vai sūtot uz e-pastu sd@cesunovads.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu , kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu sūtot iesniegumu uz adresi Bērzaines iela 16/18, Cēsīs, Cēsu novads, LV- 4101

Cēsu novada Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 29358187
sd@ceunovads.lv 

 

Pakalpojuma saņemšana

Pabalsta saņemšanai iesniegumi tiek pieņemti no 1. jūlija līdz 30. septembrim.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

Brīvpusdienas

Normatīvie akti

Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā 

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā 

 

 

Dokumenti