Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Konsultācijas un palīdzība dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumos

Ja nepieciešama konsultācija un palīdzība dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumos, jāvēršas Cēsu novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē.

Konsultācijas pašvaldības iedzīvotājiem dzīvojamo māju pārvaldīšanā tiek sniegtas:

  • par īres līgumu slēgšanu;
  • īrnieku tiesībām un pienākumiem;
  • informācijas sniegšana par mājas pārvaldnieku un tā pienākumiem;
  • par pārvaldnieka tiesībām;
  • starpniecību starp pašvaldības iedzīvotāju un pārvaldnieku.
  • Konsultāciju mērķis:
  • palīdzēt iedzīvotājiem pārvaldīšanas jautājumos;
  • normatīvo aktu un likumu skaidrošana par attiecīgo jomu;
  • informēt par plānotajiem remontdarbiem;
  • pieņemt lūgumus par kādiem darbiem un nepieciešamībām no iedzīvotājiem.

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana

 

Lai saņemtu konsultāciju par kādu konkrētu īpašumu, personu apliecinoši dokumenti netiek pieprasīti. Gadījumā, ja klientam ir jautājums par konkrētu īpašumu, tiek vaicāti iemesli, kādēļ tiek jautāts tieši par šo nekustamo īpašumu.

 

Konsultācijai var pieteikties jebkura persona, kas dzīvo Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Konsultācija tiek sniegta tās pieprasīšanas dienā. Gadījumā, ja jautājums nav uzreiz atbildams vai atrisināms, tiek norunāts atsevišķs izpildes laiks (ne ilgāku par 30 dienām).

 

Konsultāciju var pieprasīt gan telefoniski, gan elektroniski ar e-pasta starpniecību vai arī klātienē.

 

Uzdodot jautājumu epastā, uz to tiek sniegta atbilde trīs darba dienu laikā.

 

Ir situācijas, kad pie klienta tiek izbraukts uz vietas (lai konstatētu problēmu, pārkāpumu vai sniegtu konsultācija par kādu konkrētu situāciju).

 

Ja nepieciešams veikt kādu konkrētu darbu, ir radusies sūdzība vai nepieciešams nodot informāciju apsaimniekotājam, tiek lūgts rakstīt iesniegumu (elektroniski vai papīra formātā).

Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads

Pirmdiena: 8.00-12.00; 12.30-18.00

Otrdiena: 8.00-12.00; 12.30-17.00
Trešdiena: 8.00-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00; 12.30-17.00
Piektdiena: 8.00-13.00

 

 

Normatīvie akti

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums
Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi
Ugunsdrošības noteikumi
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"
Dzīvokļa īpašuma likums