Atļauja ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā

Dokumenti

Pakalpojuma pieprasīšana 

 

Ielu tirdzniecības vietas Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

 

Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai pasākuma laikā, jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • rakstisks saskaņojums ar pasākuma rīkotāju, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde, vai tirdzniecības organizators un pasākuma rīkotājs ir viena un tā pati persona);
 • rakstisks saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju;
 • pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;
 • fiziskai personai, kas nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību, vai saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas;
 • tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases, vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību;
 • licencējamo komercdarbības veidu veikšanai izsniegtās licences.

 

Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā, jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • rakstisks saskaņojums ar pasākuma rīkotāju (izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde, vai tirdzniecības organizators un pasākuma rīkotājs ir vien aun tā pati persona);
 • rakstisks saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju;
 • ar tirdzniecības organizatora parakstu apstiprināts tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīti tirdzniecības dalībnieku nosaukumi un reģistrācijas numuri vai personas kodi un tirdzniecības sortiments, tirdzniecības vietu skaits;
 • fiziskai personai, kas nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību, vai saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas;
 • tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību.

 

VPVKAC 

Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Tālrunis: 64161800, 66954884

dome@cesunovads.lv

cesis@pakalpojumucentri.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās  8.00 - 17.00
Piektdienās  8.00 - 16.00


Pakalpojumu var saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē.

Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene. Vaives pagasts, Cēsu novads

 

Darba laiks

Pirmdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Trešdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Ceturtdienās

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Piektdienās 

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

 

Konsultācijām:

Cēsu novada Būvvalde

Tālrunis: 26133952 

 

Finanšu pārvaldes

Nodokļu administratores

Tālrunis: 68413530

nodokli@cesunovads.lv

Pakalpojuma saņemšana

 

NB! Gadījumos, kad par ielu tirdzniecību ir jāmaksā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, ielu tirdzniecības atļaujas tiek izsniegtas pēc minētās nodevas samaksāšanas.

 

Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas, tiek izsniegta atļauja.

Maksa par pakalpojumu

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā".

Normatīvie akti

Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumi Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”

 

Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā