Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē

Dokumenti

 

Tiesības saņemt vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādē ir bērniem:
  -  no trūcīgām ģimenēm – 90% apmērā;
  -  bērniem ar invaliditāti  - 100% apmērā;
  -  no maznodrošinātām ģimenēm – 50% apmērā;
  -  bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – 25% apmērā 
  -  daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni apmeklē kādu no Cēsu novada pirmskolas izglītības iestādēm - 100% apmērā.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādē iedzīvotājiem Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums par atbalsta piešķiršanu.

Iesniegumu par vecāku maksas atlaides piešķiršanu var iesniegt klātienē, nosūtot pa pastu vai uz e-pastu, ja iesniegums parakstīts elektroniski, kā arī izmantojot portālu epakalpojumi.cesis.lv vai www.latvija.lv

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64127740
soc.ag@cesis.lv 


Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30
Otrdienās 8.00 - 11.45       
Trešdienās 13.00 - 17.45
Ceturtdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30

Sociālā dienesta pakalpojumus

iespējams saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē

(Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads) 

Ceturtdienās 8.30-10.00

 

Sociālā dienesta darbinieki sniedz konsultācijas Klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4

Pirmdienās 9.30 - 11.30

 

Pakalpojuma saņemšana

Vecāku maksām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pirmsskolas izglītības iestādei saskaņā ar tās iesniegto rēķinu.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

Normatīvie akti

Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā 

Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem

Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem

Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā