Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē

Tiesības saņemt vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādē ir bērniem:

  -  no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm – 100% apmērā;
  -  bērniem ar invaliditāti  - 100% apmērā;
  -  daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni apmeklē kādu no Cēsu novada pirmskolas izglītības iestādēm - 100% apmērā.

Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu par vecāku maksas atlaides piešķiršanu var iesniegt klātienē, nosūtot pa pastu vai uz e-pastu, ja iesniegums parakstīts elektroniski, kā arī izmantojot portālu epakalpojumi.cesis.lv vai www.latvija.lv

Cēsu novada Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 29358187
sd@cesunovads.lv 

 

Pakalpojuma saņemšana

Vecāku maksām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pirmsskolas izglītības iestādei saskaņā ar tās iesniegto rēķinu.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

Normatīvie akti

Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā 

Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem

Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem

Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā

Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā

 
 

Dokumenti