Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Medicīnisko izdevumu apmaksa

Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai

Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kuru sociālais dienests atzinis par trūcīgu vai maznodrošinātu mājsaimniecību.

Pabalstu veidi medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai ir:

  • pabalsts ambulatorās (t.sk. zobu ārstēšanas un protezēšanas), stacionārās ārstēšanas, medicīnisko izmeklējumu un citu medicīnas pakalpojumu daļējai apmaksai;
  • pabalsts redzes korekciju līdzekļu iegādes izdevumu daļējai apmaksai;
  • pabalsts medicīnas preču un slimnieku aprūpes priekšmetu iegādes izdevumu apmaksai;
  • pabalsts recepšu medikamentu apmaksai vai kompensējamo medikamentu, vai valsts kompensējamo slimnieku aprūpes priekšmetu nekompensējamās daļas apmaksai;

Pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai piešķir, pilnībā vai daļēji sedzot medicīniskos izdevumus un ievērojot, ka šis pabalsts kalendārā gada laikā nepārsniedz 150,00 euro vienas personas mājsaimniecībai un 300,00 euro vairāku personu mājsaimniecībai.

Pabalstu piešķir pamatojoties uz 21.10.2021. Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “ Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā”

Dokumenti