Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Brīvpusdienas skolā

Dokumenti

Tiesības saņemt brīvpusdienas ir:
  -  bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm;
  -  bērniem ar invaliditāti;
  -  bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
  -  daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni apmeklē kādu no Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēm (pamatskola, vidusskola, vakarskola, ģimnāzija) 

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu bērns varētu saņemt brīvpusdienas, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums par atbalsta piešķiršanu.

 

Iesniegumu par vecāku maksas atlaides piešķiršanu var iesniegt klātienē, nosūtot pa pastu vai uz e-pastu, ja iesniegums parakstīts elektroniski, kā arī izmantojot portālu epakalpojumi.cesis.lv vai www.latvija.lv

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64127740
soc.ag@cesis.lv 


Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30
Otrdienās 8.00 - 11.45       
Trešdienās 13.00 - 17.45
Ceturtdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30

Sociālā dienesta pakalpojumus

iespējams saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē

(Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads) 

Ceturtdienās 8.30-10.00

 

Sociālā dienesta darbinieki sniedz konsultācijas Klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4

Pirmdienās 9.30 - 11.30

 

Pakalpojuma saņemšana

Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem.


Brīvpusdienas turpina izmaksāt pēc pilngadības sasniegšanas, ja skolnieks bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, bet ne ilgāk kā līdz 21 gadu vecumam no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, līdz 24 gadu vecumam bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

Normatīvie akti

Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā 

Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem

Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem

Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā