PasūtītājsLīguma priekšmetsIepirkuma metodeIepirkuma identifikācijas Nr.Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapāNolikums/ pielikumiPretendentu uzdotie jautājumiPiedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņšAtbildīgais par iepirkumu un dokumentu izsniegšanu (uzvārds, telefons)Piegādātāja nosaukumsLīguma izpildes termiņšLīgumcena, EUR bez PVNCita informācija
Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"„Pārtikas produktu piegāde Cēsu pirmsskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”``Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā organizēts iepirkumsCPIIP/2016/123.11.2016.Nolikums
Pielikums nolikumam
Pielikums 1.1.
Pielikums 1. Tehniskā specifikācija
 9.12.2016.Pāže, 641235641. Piena, siera un piena produktu piegāde. PKS "Straupe" līgumcena bez PVN 7912.50 EUR 2.Atdzesētas gaļas un tās izstrādājumu piegāde. SIA "ĀMA" līgumcena bez PVN 7821.00 3.Augļu, dārzeņu un garšaugu piegāde. SIA "Salvi Plus" līgumcena bez PVN 4202.37 EUR 4.Bakalejas izstrādājumu piegāde. SIA "Ažiņa komercfirma "Markets"" līgumcena bez PVN 7880.08 EUR 5.Zivju un zivju produkcijas piegāde. SIA "Salas zivis" līgumcena bez PVN 1631.55 EUR 6.Maizes piegāde. SIA "Beātus" līgumcena 1844.20
Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis" „Pārtikas produktu piegāde Cēsu pirmsskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”``Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībāCPIIP/2015/216.11.2015Nolikums
tehniskā specifikācija
 30.11.2015Anžella PāžeNo 04.01.2016 līdz 30.12.2016
Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis" „Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija”Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā organizēts iepirkumsCPIIP2015/107.05.2015nolikums
būvprojekts
 19.05.2015Anžella Pāže 64123564, 2937355301.07.2015.-11.08.2015SIA "BŪVE WOOD LINE" Līgumcena bez PVN 17461,49 EUR
Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis'Pārtikas preču piegāde Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis'8.2 panta kārtībā CPIIP/2014/131.10.2014.nolikums
tehniskā specifikācija
 21.11.2014.Pāže, 641235641.daļa. Atdzesētas gaļas un tās izstrādājumu piegāde. SIA "ĀMA" līgumcena 6770.50 EUR 2.daļa. Zivju un zivju produktu piegāde. SIA "SALAS ZIVIS" līgumcena 811.00 EUR 3.daļa. Piena un piena produktu piegāde. PKS "STRAUPE līgumcena 7694.85 EUR 4.daļa. Bakalejas izstrādājumu piegāde. SIA "Futurus Food" līgumcena 5833.86 EUR 5.daļa. Augļu, dārzeņu un garšaugu piegāde. SIA "SALVI PLUS" līgumcena 4359.23 EUR 6.daļa. Maizes piegāde. SIA "BEĀTUS" līgumcena 1447.60 EUR Līgumcenas bez PVN.
Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis" Pārtikas produktu piegāde Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis" 8"CPIIP/2013/104.11.2013.NOLIKUMS
SPECIFIKACIJA
 22.11.2013Anžella Pāže 22041883 vai 6412356402.01.2014.-31.12.2014.25778,00
Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde Pārtikas produktu piegāde Cēsu speciālai pirmsskolas izglītības iestādeiAtklāts konkurssCSPII/2012/101.11.2012.Nolikums
Tehniskā specifikācija
 06.12.2012. līdz 10.00Anžella Pāže, tālrunis: 64123564 vai 22041883 , e-pasts: zella@inbox.lv ;Ligita Mesle, tālr. 64123564 vai 22041883; e-pasts: m.ligita@inbox.lv 1.sadaļa. Atdzesētas gaļas un tās izstrādājumu piegāde SIA „ĀMA” par kopējo summu 5027,- LVL (pieci tūkstoši divdesmit septiņi lati 00 santīmi) 2.sadaļa. Zivju un zivju produkcijas piegāde SIA „Salas Zivis” par kopējo summu 1208,50 – LVL (viens tūkstotis divi simti astoņi lati 50 santīmi) 3.sadaļa. Piena un piena produktu piegāde PKS „Straupe” par kopējo summu 5845,25 – LVL (pieci tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci lati 25 santīmi) 4.sadaļa. Bakalejas izstrādājumu piegāde SIA „Ažiņa komercfirma „Markets” par kopēju summu 4705,83 – LVL (četri tūkstoši septiņi simti pieci lati 83 santīmi) 5.sadaļa. Augļu, dārzeņu un garšaugu piegāde SIA „Lietas MD” par kopējo summu 3013,94 – LVL (trīs tūkstoši trīspadsmit lati 94 santīmi) 6.sadaļa. Maizes piegāde SIA „Beātus” par kopējo summu 1401,78 – LVL (viens tūkstotis četri simti viens lats 78 santīmi)