Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Notiek labiekārtošanas darbi Mazuma ezera apkārtnē

Notiek labiekārtošanas darbi Mazuma ezera apkārtnē

Lai nodrošinātu piekļuvi publiskajam Mazuma ezeram Vaives pagastā, uzsākti Cēsu novada pašvaldības īpašumā “Jaunozoliņi viens” labiekārtošanas darbi. Vasaras sezonas laikā par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks izveidots stāvlaukums automašīnām un gājēju celiņš līdz ezeram.

Ezerā uzstādīta salizturīga pontonlaipa ar platformu, soliņi, LED apgaismojums un ģērbtuve. Minētos labiekārtojuma elementus atbilstoši noslēgtajam līgumam izgatavoja un uzstādīja SIA Pontoni.lv. Darbi veikti investējot Cēsu rajona lauku partnerības un Lauku atbalsta dienesta administrētā konkursa "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" Leader projekta "Vaives pagasta Mazuma ezera atpūtas vietas labiekārtošana" finansējumu.

Projekta "Vaives pagasta Mazuma ezera atpūtas vietas labiekārtošana" mērķis ir sociāli atbildīgas, izglītotas sabiedrības un kvalitatīvas dzīves vides veidošana. Kā arī novada sociālekonomiskas attīstības veicināšana, paaugstinot lauku teritorijas pievilcību un potenciālu.

Leader projekta kopējās izmaksas ir 9652,29 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 8687,05 EUR. Labiekārtošanas darbi tiks turpināti pakāpeniski visas vasaras garumā.

Pašvaldība veic un turpinās veikt teritorijā latvāņu ierobežošanas un iznīcināšanas pasākumus, taču sugas invāzija ir izplatījusies, tādēļ aicinām iedzīvotājus būt piesardzīgiem, atpūšoties pie Mazuma ezera apkārtnē.

Datums: 2024. gada 17. maijs