Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Plānotas vairāku ielu pārbūves Cēsīs

Plānotas vairāku ielu pārbūves Cēsīs

Lai nodrošinātu iespēju iepazīties ar plānotajām izmaiņām un pārbūvējamo ielu projektu risinājumiem Cēsīs, aicinām interesentus uz tikšanos 29.maijā plkst.17.00 Raunas ielā 4, 2.stāva zālē, Cēsīs. Sanāksmes laikā būs iespēja tikties ar pašvaldības pārstāvjiem un uzdot sevi interesējošus jautājumus.

Darbi ietver vairāku ielu pārbūves projektu izstrādi:

  • Lapsu ielas pārbūvi posmā no J.Poruka ielas līdz Piebalgas ielai (ar rotācijas apli krustojumā ar Piebalgas ielu);
  • Kaļķu ielas pārbūvi;
  • Vaives ielas pārbūvi posmā no Kaļķu ielas līdz Lapsu ielai;
  • stāvlaukuma izbūvi pie Kaļķu ielas/ dzelzceļa sliedēm;
  • Apšu ielas pārbūvi (gājēju ielas posms gar veikalu MEGO);
  • Apšu ielas pārbūve no Lapsu ielas līdz A.Kronvalda ielai;
  • A.Kronvalda ielas posma pārbūve ņo Apšu ielas līdz Vaives ielai.

Cēsu novada pašvaldībā tiek izstrādāts projekts "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" Ministru kabineta 2024.gada 16.janvāra noteikumu Nr. 55 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.1. pasākuma "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" gaitā.

Datums: 2024. gada 15. maijs