Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu klīnikai radošs un ražīgs pavasaris

Cēsu klīnikai radošs un ražīgs pavasaris

Otrdien, 14.maijā Cēsu klīnikas kafejnīcā tika atklāta darbinieku dabas fotogrāfiju izstāde “Daba ir laba”. Kā arī Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un personāls godināja kolēģus ar nozīmīgu veselības aprūpes nozares un valsts līmeņa apbalvojumu saņemšanu. Par muzikālo noskaņu pasākuma laikā gādāja saksofonists, diriģents un mūzikas pedagogs Jānis Jansons.

Maija sākumā augstākā atzinība – Ministru kabineta “Atzinības raksts” – tika piešķirts Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētājai Ingūnai Liepai par ieguldījumu ārstniecības procesu modernizācijā un attīstībā. Veselības ministrijas “Pateicības rakstu” par ieguldījumu Bērnu veselības centra izveidē un attīstībā saņēma Cēsu klīnikas Bērnu veselības centra vadītāja, pediatre Ilze Dambe.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs pauda atzinīgus vārdus par mākslas ienešanu slimnīcas interjerā: “Tas ir apsveicami un saskan ar Cēsu novadā sākto projektu “Nosūtījums uz muzeju”, kurā mums ir iespēja pārliecināties par kultūras un mākslas labvēlīgo ietekmi uz cilvēka garīgo veselību. Ne velti vairāku Eiropas valstu pieredze, pētot un novērtējot kultūras ietekmi uz cilvēkiem, jau ieņem savu pastāvīgu vietu ārstniecības procesā.”

Ingūna Liepa, iepazīstinot ar fotoizstādi, kas turpmāk būs pieejama kā darbiniekiem, tā klīnikas pacientiem un apmeklētājiem kafejnīcas darba laikā, atklāja: “Runājot par emocionālo labbūtību, bieži tiek uzsvērta dabas klātbūtnes spēcinošā loma. Pēdējo gadu laikā garās pastaigas un citas fiziskās aktivitātes dabā daudziem ir kļuvušas par dzīvesstilu. Ikdienā dabas spēku un skaistumu cenšamies iemūžināt arī fotoattēlos. Kad pagājušā gada nogalē organizējām darbiniekiem fotokonkursu un veidojām klīnikas sienas kalendāru, saņēmām tik daudz lieliskus dabasskatus, ka nospriedām – ir jārod iespēja šo skaitumu parādīt plašāk. Tāpēc tapa foto kanvu izstāde “Daba ir laba”, kurā iekļauti 10 darbi. Novēlu, lai darbinieku saskatītie gaišie dabas mirkļi vairo mūsu un klīnikas pacientu pozitīvās emocijas arī saspringtā darba ikdienā!”

Sveicot Dr.Ingūnu Liepu ar saņemto apbalvojumu, J.Rozenbergs sacīja: “Uzskatu, ka atzinība šajā laikā un vietā ir ļoti pelnīta. Ne velti visi ministri, kas apmeklē Cēsu klīniku, pēc vizītes sniedz atgriezenisko saiti, ka šeit redzētais un piedzīvotais ir vērā ņemams ieguldītā darba rezultāts. Kā infrastruktūras, tā tehnoloģijas, personāla, procesu un pārvaldības ziņā. Tas lielā mērā ir vadības komandas un valdes priekšsēdētājas nopelns sadarbībā ar pārējiem kolēģiem. No savas puses varu apliecināt, ka Cēsu klīnika ir viena no tām kapitālsabiedrībām pašvaldībā, ar kuru sadarboties ir viegli. Ja daktere Liepa klīniku pārņēma, var teikt, krīzes situācijā, tagad mēs varam par šo iestādi runāt kā par iemīļotu organismu reģiona iedzīvotāju vidū.”

Ingūna Liepa salīdzināja slimnīcas darbu ar simfonisko orķestri, kur katrai no instrumentu grupām ir konkrēts uzdevums. Visiem ir jāspēlē harmoniski. Tas nozīmē sinhroni, saskaņoti. Neviens nedrīkst spēlēt ātrāk, lēnāk vai skaļāk. Kolēģiem I.Liepa sacīja: “Mīļie orķestra mūziķi, esmu pateicīga strādāt ar jums kopā. Katrā instrumentu grupā, kuru varam nosaukt par nodaļu vai citu struktūrvienību, ir savs koncertmeistars, kuram izsaku lielu pateicību par ikdienas darbu. Un paldies katram instrumentālistam, ka mūsu orķestris skan tā, kā Rozenberga kungs nupat minēja.”

Tāpat Jānis Rozenbergs uzsvēra Cēsu klīnikas Bērnu veselības centra vadītājas un pediatres Ilzes Dambes lomu bērnu veselības veicināšanā, paužot, ka Bērnu veselības centrs ir iemīļots ne tikai cēsnieku vidū, bet to iecienījuši arī ģimenes no tālākām vietām.

Ilze Dambe pateicās saviem kolēģiem: “Kad uzzināju, ka man jābrauc saņemt šo pateicības rakstu, nodomāju, ka to vajadzētu saņemt mums visiem. Esmu bezgalīgi pateicīga visiem saviem kolēģiem – sākot ar vadītājiem un beidzot ar ikvienu, kas iesaistīts bērnu veselības aprūpē. Par to, ka mēs spējām šo veselības centru izveidot un attīstīt. Jūs bijāt ar tikpat lielu iniciatīvu un degsmi klātesoši, lai tas izdotos. Man ir prieks par katru bērnu, kas šeit atnāk un ar labiem vārdiem aiziet. Ar atbildību varu teikt, ka šobrīd Cēsu klīnika sniedz visos līmeņos pieejamu un kvalitatīvu pakalpojumu bērniem.”

Datums: 2024. gada 15. maijs