Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Notiks konference par starpinsitucionālu pieeju bērnu aizsardzībā no seksuālas izmantošanas

Notiks konference par starpinsitucionālu pieeju bērnu aizsardzībā no seksuālas izmantošanas

Bērnu seksuāla izmantošana ir šķietami neredzams vardarbības veids, kas pastāv ikvienā pašvaldībā, taču ar preventīviem pasākumiem to var novērst un mazināt. Lai runātu par kopīgu izpratni un konkrētiem plāniem Cēsu pašvaldībā, jūnijā notiks konference "Kopā bērnu drošībai: Cēsu pašvaldības plāns un sadarbības labā prakse bērnu seksuālas izmantošanas prevencijai".

"Mums ir svarīgs ikviens bērns, viņa drošība un labbūtība, jo bērns ir VĒRTĪBA mūsu sabiedrībā! Diemžēl, mūsu novadā, nereti bērni ir pakļauti seksuālas izmantošanas riskam un dažkārt piedzīvo to. Un mēs to nedrīkstam pieļaut! Tādēļ preventīvajiem pasākumiem ir ļoti būtiska loma, lai veidotu sabiedrību ar nulles toleranci pret bērnu seksuālu izmantošanu. Un, mums, dažādu nozaru profesionāļiem, ir jābūt veiksmīgai vienotai izpratnei un rīcībai, lai spētu savlaicīgi un atbilstoši reaģēt uz bērnu seksuālas izmantošanas risku pamanīšanu un novēršanu," uzsver Cēsu novada Sociālā dienesta Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītāja Elita Rancāne.

Konference notiks 14.jūnijā Cēsu koncertzālē, un tā pulcinās visu jomu profesionāļus, kuri strādā ar bērniem un ģimenēm – pedagogus, ārstus, sociālos darbiniekus un bāriņtiesu darbiniekus, kā arī tiesībsargājošās jomas pārstāvjus. Dalība ir bez maksas, un reģistrēties dalībai konferencē iespējams līdz 7.jūnijam šeit.

"Bērnu seksuāla izmantošana ir vardarbības veids, kurš sabiedrībā izraisa lielu sašutumu un emocijas, taču mums tās jāliek lietā aktīvā rīcībā, darot visu, lai šis noziegums nemaz nevarētu notikt. Cēsu pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa sadarbībā ar mums ir ilgi un aktīvi strādājusi pie plāna, ko iespējams darīt, lai pēc iespējas labāk novērstu bērnu seksuālas izmantošanas riskus. Esam ļoti gandarīti par Cēsu kolēģu aktīvo iesaistīšanos plāna radīšanā, tāpēc aicinām profesionāļus iepazīties ar darba rezultātu," norāda "Centrs Dardedze" valdes locekle Agnese Sladzevska.

Daudzās pašvaldībās bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sanāk kopā tikai tad, kad pāridarījums jau ir noticis un nepieciešams "dzēst ugunsgrēku", taču analizējot dažādu institūciju aktuālos datus un izveidojot konkrētās pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu bērnu seksuālas izmantošanas prevencijas plānu, lielu daļu vardarbības gadījumu būtu iespējams novērst. Ja sākotnēji plāns tiek veidots bērnu seksuālas izmantošanas prevencijai, vēlāk pašvaldības sadarbības grupa varēs plānu paplašināt, ietverot arī citus vardarbības veidus.

Konferencē uzstāsies gan Cēsu pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas pārstāvji, gan "Centrs Dardedze" eksperti, savukārt ar radošu skatījumu uz sadarbības un atbildības uzņemšanās nozīmi dalīsies režisors un aktieris Jānis Znotiņš.

"Centrs Dardedze" atbalsta bērnu seksuālas izmantošanas prevencijas plānu izstrādi trīs pašvaldībās – Cēsīs, Madonā un Smiltenē. Pakalpojuma pilotēšana 2023.gadā tika uzsākta ar Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējumu, savukārt 2024.gadā pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Datums: 2024. gada 17. maijs