Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicina darbā zemes ierīcības speciālistu

Aicina darbā zemes ierīcības speciālistu

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļas zemes ierīcības speciālistu (darbs uz noteiktu laiku).

Cēsu novada pašvaldība ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Zemes ierīcības speciālista amata mērķis ir nodrošināt ar zemes ierīcību saistīto jautājumu risināšanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā.

Galvenie amata pienākumi:

 • izskatīt zemes ierīcības projektus, izskatīt un sagatavot izskatīšanai Attīstības un teritorijas plānošanas komisijā fizisko un juridisko personu iesniegumus jautājumos par zemes ierīcības projektu izstrādāšanu un apstiprināšanu;
 • gatavot lēmumu projektus izskatīšanai Attīstības un teritorijas plānošanas komisijā un ziņot par: 1) Instrumentāli uzmērītās zemes platību apstiprināšanu/precizēšanu; 2) zemes vienību sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu vai maiņu; 3) pašvaldības nosacījumu sagatavošanu zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai un zemes ierīcības projektu apstiprināšanu; 4) zemes vienību lietošanas mērķa piešķiršanu un maiņu;
 • izskatīt zemes gabalu robežu plānus to uzmērīšanas procesā par Cēsu novadā esošajiem īpašumiem; atbilstoši kompetencei pārstāvēt pašvaldību zemes uzmērīšanas procesos;
 • saskaņot apgrūtinājumu plānus;
 • veikt ar adresāciju (zemes vienību, ēku un būvju) un nosaukumu piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu saistītos darbus;
 • savas kompetences ietvaros sagatavot atbildes uz valsts iestāžu, pašvaldību un iedzīvotāju iesniegumiem;
 • aktualizēt, sagatavot informāciju no nekustamā īpašuma datu bāzes NINO, kas nav saistīta ar nodokļu administrēšanu.

Prasības pretendentiem / -ēm:

 • augstākā izglītība zemes ierīcībā, ģeodēzijā, zemes pārvaldībā, kartogrāfijā, kādā no būvzinātnes ģeodēzijas apakšnozarēm vai ar projektēšanu saistītā specialitātē vai nozarē, piemēram, teritorijas plānotājs;
 • pieredze līdzīgā darbā pašvaldībā vai valsts iestādē, kā arī prasme strādāt ar nekustamā īpašuma uzskaites sistēmu ZZDats “NĪNO” tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Personiskās kompetences:

 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus, analītiskās spējas, augsta atbildības sajūta un precizitāte; 
 • ļoti labas organizatoriskās un saskarsmes spējas, argumentācijas un publiskās uzstāšanās prasmes; 
 • prasme plānot un organizēt veicamos pienākumus;
 • ētiskums.

Mēs piedāvājam:

 • darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā;
 • atalgojumu (1451 EUR pirms nodokļu nomaksas);
 • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • radošs un atbildīgs darbs mūsdienīgā darba vidē;
 • sociālās garantijas un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam;
 • ja jaunā speciālista faktiskā vai deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Cēsu novada pašvaldības administratīvās teritorijas, speciālistam pastāv iespēja pretendēt uz apdzīvojamo platību;
 • attālināta, elastīga darba iespējas.

Konkursa nolikums apskatāms šeit. 

CV, pieteikuma vēstuli iesniegt personīgi (Cēsu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Cēsu novada Centrālajā administrācijā, Raunas iela 4, Cēsis) vai elektroniski, sūtot uz e-pastu vakances@cesunovads.lv ar norādi “Zemes ierīcības speciālists” līdz 2024.gada 21.maijam (ieskaitot).

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Informācija par personas datu apstrādi.

Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada Centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: dome@cesunovads.lv.

Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā www.cesis.lv sadaļā "privātuma politika".

Datums: 2024. gada 15. maijs