Līguma priekšmetsIepirkuma metodeIepirkuma identifikācijas Nr.Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapāNolikums/ pielikumiPretendentu uzdotie jautājumiPiedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņšAtbildīgais par iepirkumu un dokumentu izsniegšanu (uzvārds, telefons)Piegādātāja nosaukumsLīguma izpildes termiņšLīgumcena, EUR bez PVNCita informācija
“Cēsu novada kapsētas “Meža kapi” digitalizācija”Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2019/2424.05.2019. Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889Iepirkuma nolikums un citi dokumenti pieejami Pasūtītāja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1398
Ēkas ar kadastra apz. 4201 008 0724 001 Kungu ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nojaukšanas darbu būvuzraudzībaSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP 2019/2609.04.2019. Par nolikumu - Maija Klimoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Juris Amans, tālr.64161826Iepirkuma nolikums un citi dokumenti pieejami Pasūtītāja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/19892
Cēsu pilsētas stadiona tribīņu mēbeļu iegāde un uzstādīšana.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2019/2108.04.2019. Rasa Siliņa, 256613002 (divi) mēnešiPiedāvājumi jāiesniedz līdz 23.04.2019., pulksten.11:00
Zālāju un krūmu atvašu pļaušana Cēsu pilsētāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2019/22 Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Signe Ķerpe, tālr.64161815Iepirkuma nolikums un citi dokumenti pieejami Pasūtītāja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/19297
Koku kopšana un izzāģēšanaSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2019/13 Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Signe Ķerpe, tālr.64161815Iepirkuma nolikums un citi dokumenti pieejami Pasūtītāja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/19266
Būvdarbu būvuzraudzība Līvu skolā, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2019/1922.03.2019 Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Juris Amans, tālr. 64161826Iepirkuma nolikums un citi dokumenti pieejami Pasūtītāja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18866
BŪVUZRAUDZĪBA GRANTS CEĻA AKMENSKROGS-VEISMAŅI-VAIVES PAGASTA ROBEŽA PĀRBŪVEISaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2019/1220.03.2019. Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Modris Rāviņš, tālr.64122377Iepirkuma nolikums un citi dokumenti pieejami Pasūtītāja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18682
Zālāju un krūmu atvašu pļaušana Cēsu pilsētāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2019/1418.03.2019. Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Signe Ķerpe, tālr.64161815Iepirkuma nolikums un citi dokumenti pieejami Pasūtītāja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18635
Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumi un pļaušanas darbi Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2019/1818.03.2019. Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Signe Ķerpe, tālr.64161815Iepirkuma nolikums un citi dokumenti pieejami Pasūtītāja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18630
“Sanitāro mezgla atjaunošanas būvdarbi Palasta ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā”Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2019/906.03.2019. Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Juris Amans, tālr. 64161826Iepirkuma nolikums un citi dokumenti pieejami Pasūtītāja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18045
ROTAĻU LAUKUMA IZBŪVE LĪVU SKOLAS TERITORIJĀ, LĪVU SKOLĀ, KRĪVOS, VAIVES PAG., CĒSU NOVADĀSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP 2019/825.02.2019. Par nolikumu - Maija Klimoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Juris Amans, tālr.64161826Iepirkuma nolikums un citi dokumenti pieejami Pasūtītāja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17546
Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumi Cēsu novadā Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP 2019/522.02.2019. Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Signe Ķerpe, tālr.64161815Iepirkuma nolikums un citi dokumenti pieejami Pasūtītāja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17474
TELPU ATJAUNOŠANA LĪVU SKOLĀ, KRĪVOS, VAIVES PAG., CĒSU NOVADĀSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2019/111.01.2019. Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Juris Amans, tālr. 64161826Iepirkuma nolikums un citi dokumenti pieejami Pasūtītāja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15699
Grants seguma ielu divkārtu apstrāde Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2018/8320.12.2018.Nolikums
Pielikums tehniskajai spec.
Lēmums
Līgums
 Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Kitija Kauliņa, tālr. 64122377SIA "IMBERTEH"9 mēneši no līguma noslēgšanas dienas104672,08Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 7.janvārim pulksten 11.00
Ēku tehniskā apsekošana Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2018/8417.12.2018.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Juris Amans, tālr.26524414120 dienas no līguma noslēgšanas brīžaPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 7.janvārim pulksten 11.00
Ielu seguma bedrīšu remontdarbi Cēsīs, Cēsu novadā 2019.gadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2018/8107.12.2018.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Didzis Ozoliņš, tālr. 64122377SIA "IMBERTEH"12 mēneši114,450,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 18.decembrim, pulksten 11.00
Telpu uzkopšana Cēsu novada pašvaldības ēkāsSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2018/8206.12.2018.Nolikums
8.pielikums
Lēmums
Līgums
Vienošanās
 Par nolikumu -Maija Klimoviča, Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Gunars Grundmanis, tālr.26524158SIA "GREEN LINE SERVICES", reģ.Nr.401037115793 mēneši ar iespēju pagarināt vēl līdz 3 mēn.25 562,66 EUR Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 17.decembrim, pulksten 10.00
Cīrulīšu dabas takas remonta darbiPublisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkumsCNP/2018/80/ERAF16.11.2018.Nolikums
Darbu apjomi
Shēmas 1 un 2
Lēmums
 Attīstības un būvniecības pārvaldes juriste Santa Smiltniece, 64123855Iepirkums pārtraukts - Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmitā daļa un iepirkuma nolikuma 7.1.7. punkts.21.12.2018.
Pazemes ūdeņu ierobežošanas pasākumu īstenošanas būvuzraudzībaSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2018/7602.11.2018.Nolikums
Būvprojekts
Darbu apjomi
Lēmums
Līgums
 Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Juris Amans, tālr. 64161826SIA "TRANZIT ASK", reģ. Nr.424030370665 mēneši2626,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 13.novembrim pulksten 11.00
Pazemes ūdeņu ierobežošanas pasākumu īstenošana, Cēsu 1.pamatskolas ēkāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2018/7502.11.2018.Nolikums
Būvprojekts
Darbu apjomi
Lēmums
Līgums
 Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Juris Amans, tālr. 64161826SIA AB „Vidzemes Nami”, reģistrācijas Nr.44103078595 5 mēneši89064,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 13.novembrim pulksten 11.00
Projekta "Augmented Urbans" tematiskā eksperta pakalpojumiPublisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkumsCNP/2018/7430.10.2018.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Attīstības un būvniecības pārvaldes juriste Santa Smiltniece, 64123855SIA “Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija”, reģ.Nr.40003518206,24 mēneši33 057,85
Sporta zāles ar palīgkorpusu atjaunošanas darbu būvuzraudzība Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2018/7226.10.2018.Nolikums
Būvprojekts
Lēmums
Līgums
 Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Juris Amans, tālr. 64161826SIA “TRANZIT ASK”, reģ.Nr. 42403037066No līguma noslēgšanas līdz 2019.gada 31.jūlijam.3 700,00 EUR bez PVNPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 6.novembrim pulksten 11.00
Sporta zāles ar palīgkorpusu atjaunošana Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2018/7125.10.2018.Nolikums
Būvprojekts
Darbu apjomi
Atbilde uz jautājumu
Lēmums
Līgums
 Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Juris Amans, tālr. 64161826SIA “WARSS+”, reģistrācijas nr.44103055272No līguma noslēgšanas līdz 2019.gada 31.jūlijam.55751,32Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 5.novembrim pulksten 11.00
Cēsu novada luksoforu objektu, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un apsaimniekošanaSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2018/7325.10.2018.Nolikums
Lēmums
Līgums
IrPar nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Aigars Baltvilks, tālr.28721783SIA firma “SPRIEGUMS”, reģ.Nr. 4950300072001.12.2018.-30.11.2019.31 517,85 EUR bez PVNPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 5.novembrim pulksten 11.00
Ēkas ar kadastra apzīmējumu 42010051413001 cokolstāva, otrā un trešā stāva telpu remonts, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP 2018/6919.10.2018.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Darbu apjomu saraksts
8.pielikums
Lēmums
Līgums
Vienošanās
 Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Juris Amans, tālr.64161826SIA „Volko būve”, reģ.Nr. 441030783074 mēneši no līguma spēkā stāšanāsEUR 80 791,11 bez PVNPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 30.oktobrim pulksten 11.00
Cēsu novada ielu apgaismojuma tīklu, luksoforu uzturēšana un apsaimniekošanaSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP 2018/6617.10.2018.Nolikums
Lēmums
 Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Aigars Baltvilks, tālr.28721783Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu un iepirkuma nolikuma 36.7.punktu pārtraukt iepirkumu, jo ir nepieciešami grozījumi iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā.12 mēnešiPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 29.oktobrim pulksten 11.00
“Tīmekļa vietnes “cesis.lv” izstrāde un ieviešana”.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/6811.10.2018.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Lēmums
 Kārlis Pots, tālr. 64121677, 27885220, e-pasts: karlis.pots@cesis.lv -27 (divdesmit septiņi) mēneši, mājas lapas izstrāde 3 (trīs) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.Iepirkums pārtraukts - Saskaņā ar PIL 9. panta piecpadsmito daļu un iepirkuma nolikuma 39.7. punktu.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 22.oktobrim pulksten 11.00
Transporta pakalpojumu nodrošināšana interešu izglītības programmai “Peldētapmācība Cēsu novada pirmsskolas izglītības grupu izglītojamiem’’.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/6313.09.2018.Nolikums
Finanšu piedāvājums
Lēmums
Līgums
 Lolita Kokina, tālr.64121009IK „Norle”, reģ.Nr.44102031135, No 2018. gada 8.oktobra līdz 2020. gada 30. aprīlim.1.daļa-11810,00; 2.daļa-1590,40Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 25.septembrim pulksten. 11.00
Gājēju ietvju atjaunošanas būvdarbiSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2018/6411.09.2018.Nolikums
Pielikums
Shēma 1
Shēma 2
Shēma 3
Shēma 4
Shēma 5
Lēmums
Līgums
Vienošanās
 Modris Rāviņš, 28314559SIA “MV Būve” reģ.Nr.441030962702 mēneši no līguma noslēgšanas dienas40 156,40 EURPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 25.septembrim plkst.11.00
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas jaunbūves būvdarbu būvuzraudzībaSaskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9.pantuCNP 2018/59/ERAF14.08.2018Nolikums
Būvdarbu apjomi
Projekts I daļa
Projekts II daļa
Lēmums
Līgums
Vienošanās Nr.1
Vienošanās Nr.2
 Mareks Pavārs, tālr. (+371) 64161818, e-pasta adrese: mareks.pavars@cesis.lv"WARSS+", reģ.Nr.4410305527212 (divpadsmit) mēneši no akta par būvlaukuma nodošanu parakstīšanas dienas17 760,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 27.augusta plkst.11.00
Gājēju ietvju atjaunošanas būvdarbiSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2018/5610.08.2018.Nolikums
Tāme
Shēma 1
Shēma 2
Shēma 3
Shēma 4
Shēma 5
Lēmums
 Modris Rāviņš, 64161803Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu un iepirkuma nolikuma 32.7.punktu pārtraukt iepirkumu, jo ir nepieciešami grozījumi iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā.2 mēneši no līguma noslēgšanas dienasPiedāvājumi iesniedzami līdz 2018.gada 21.augustam plkst.11.00
Būvprojekta ,,Būves ar kad. apz. 4201 008 0432 001 ,,Sporta zāle ar palīgkorpusu” atjaunošana Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novadā” ekspertīzeSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2018/5317.07.2018.Nolikums
Būvprojekts
Līgums
Vienošanās
 Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Juris Amans, tālr. 64161826SIA "Bergsons un partneri", reģistrācijas Nr.4410301040828 dienas no līguma spēkā stāšanās brīžaEUR 3500,00Piedāvājumi iesniedzami līdz 2018.gada 30.jūlijam plkst.11.00
Siltumapgādes nodrošināšana Bērzaines ielā 4 un Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2018/4910.07.2018.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Juris Amans, tālr. 64161826SIA "Bērzaines nams"24 mēneši39230,00 EURPiedāvājumi iesniedzami līdz 2018.gada 23.jūlijam plkst.10.00
Inventāra piegāde sporta treniņu procesa un sporta sacensību organizēšanas nodrošināšanai Cēsu pilsētas stadionā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/5104.07.2018.Nolikums
Tehniskais piedāvājums
Lēmums
Līgums
 Rasa Siliņa, 25661300; Valdis Tirzmalis, 64124702SIA RANTZOWS SPORT"2 (divi) mēneši1.daļa-715,33 2.daļa-1392,08 3.daļa-2426,46 4.daļa-27573,94,5.daļa – nav iesniegts neviens piedāvājums. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2018. 16. jūlijam Plkst.11.00
Būvekspertīze būvprojektam ,,Pazemes ūdeņu ierobežošanas pasākumu īstenošana, Cēsu 1. pamatskolas ēkai Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā”Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2018/4827.06.2018.Nolikums
Pielikums
Lēmums
 Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Juris Amans, tālr. 64161826Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu un iepirkuma nolikuma 39.7. punktu pārtraukt iepirkumu20 diena no līguma noslēgšanas brīžaPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 10.jūlijam plkst. 11.00
Telpu atjaunošana un rotaļu laukuma ierīkošana būvdarbu būvuzraudzība Līvu skolā, Krīvos, Vaives pag., Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP 2018/4726.06.2018.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Pielikumi
Lēmums
Līgums
 Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Juris Amans, tālr.64161826SIA “WARSS+”, reģistrācijas nr.4410305527290 dienas no līguma noslēgšanas brīža498,00 EURPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 10.jūlijam plkst.11.00
Telpu remonts Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP/2018/4214.06.2018.Nolikums
Tehniskā specifikācija
darbu apjomi KAC
darbu apjomi 1.st.
8.pielikums
Lēmums
līgums
Vienošanās
Vienošanās 2
 Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Mareks Pavārs, tālr.64122377AS “Siguldas Būvmeistars”, reģ.Nr.400030478212 mēneši no līguma noslēgšanas dienas74 128,24Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 27. jūnijam plkst. 11.00
Cēsu pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana (2.kārta)Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP 2018/4007.06.2018.Nolikums
Tīkla shēma
Shēma
Abrisi
Lēmums
Līgums
IrRudīte Klāva, Attīstības un būvniecības pārvaldes Teritorijas plānotāja, 64161821, e-pasts: rudite.klava@cesis.lvSIA „Ģeodēzists” 36 mēneši32909,83Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 18.jūnijam pulksten 11.00
Cēsu novada pašvaldībai īpašumā esošo telpu remontsSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP 2018/4106.06.2018.Nolikums
Tehniskā specifikācija 1.daļai
Tehniskā specifikācija 2.daļai
Lēmums iepirkuma II daļa
Lēmums iepirkuma I daļa
Līgums 1.daļa
Vienošanās
 Maija Klimoviča, tālr.64161889, Jānis Sniedzāns, tālr.20202201I daļa - SIA "Volko būve", reģ.Nr.44103078307; II daļa - pārtraukt iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu, nolikuma 2.5.2. apakšpunktu un 6.2. punktu. I daļai - 50 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, II daļai - 40 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienasI daļa - 62 833,82Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 18. jūnijam pulksten 11.00
Inventāra piegāde sporta treniņu procesa un sporta sacensību organizēšanas nodrošināšanai Cēsu pilsētas stadionā’Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/3804.06.2018.Nolikums
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Lēmums
 Rasa Siliņa, 25661300; Elīna Sniega, 64123855Pārtraukt iepirkumu bez rezultāta, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmito daļu.2 (divi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienasPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 15. jūnijam pulksten 10.00
Izglītības iestāžu atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzība.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP/2018/3331.05.2018.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Apliecinājuma_kartes
Lēmums
Līgums
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvSIA “ATR”, reģ.Nr.44103106776,60 (sešdesmit) dienas no būvuzraudzības līguma noslēgšanas dienas.300,00Piedāvājumu iesniegšana līdz 2018. gada 11. jūnijam pulksten.11.00
Izglītības iestāžu atjaunošanas būvdarbiSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/3228.05.2018.Nolikums
Apliecinājuma_kartes
Lēmums
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvIzbeigt iepirkumu bez rezultāta, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmito daļu.60 (sešdesmit) dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienasPiedāvājumi ir jāiesniedz līdz 2018. gada 8. jūnijam pulksten 10.00.
Būvuzraudzība objekta ‘’Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas – nepabeigtas jaunbūves Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā, būvdarbiem’’Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/3628.05.2018.Nolikums
Fasāde_1
Fasāde_2
Pagrabs
1_stāvs
2_stāvs
Griezums
Griezums_1
Ģenplāns
Apraksts
Lēmums
Līgums
 Vladimirs Kalandārovs, 29227611 SIA "TRANZIT ASK", reģ. Nr.4240303706612 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas27 927,00 EUR Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 8. jūnijam pulksten 10.00
Cēsu novada pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP/2018/3423.05.2018.Nolikums
5 pielikums
Lēmums
Līgums
 Aigars Ķerpe Tālrunis: 26104449, Jūlija Miranoviča, Tālrunis: 64161889„Compensa Vienna Insurance Group“, Latvijas filiāle, reģ.Nr.40103942087,Kopējais līguma termiņš ir ne ilgāk, kā 24 (divdesmit četri) mēneši20 948,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 4. jūnijam pulksten.11.00
Grants piegāde pašvaldības autoceļu remontdarbiem Vaives pagastā, Cēsu novadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/3723.05.2018.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Didzis Ozoliņš - tālr. 64122377; mob. tālr.28368615;Jūlija Miranoviča - 64161889SIA “Amatas Energo Celtnieks”, reģistrācijas numurs 44103096938, 1 (viena) mēneša laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. 21 146,40Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 4. jūnijā pulksten 11.00
Telpu remonts Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP/2018/3014.05.2018.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Darbu_apjomi_1_stāvs
Darbu_apjomi_KAC
Lēmums
 Mareks Pavārs, tālr.Nr.64122377; mareks.pavars@cesis.lvIzbeigt iepirkumu bez rezultāta, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmito daļu.2 mēnešiPiedāvājumu iesniegšana līdz 2018. gada 28. maijā pulksten 11.00
Laukuma labiekārtošana Gaujas ielā 94, Cēsīs, Cēsu novadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/27 ERAF27.04.2018.Nolikums
Darbu_apjomi
Projekta_dokumentācija
Lēmums
Līgums
 Vladimirs Kalandārovs, 64161828; 29227611; Elīna Sniega, 64123855SIA “ROK un BŪVĒ”, reģ.Nr.54103046731Darbu izpildes termiņš ir 2 (divi) mēneši.12579,02 EURPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 14. maijam pulksten 11.00
Inventāra piegāde sporta treniņu procesa un sporta sacensību organizēšanas nodrošināšanai Cēsu pilsētas stadionā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/1927.04.2018.Nolikums
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Lēmums
 Rasa Siliņa, 25661300; Elīna Sniega, 64123855Izbeigt iepirkumu bez rezultāta, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmito daļu.Preču piegādes termiņš ir 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 10. maijam pulksten.11.00
Siltumapgādes nodrošināšana Bērzaines ielā 4 un Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/2927.04.2018.Nolikums
Lēmums
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvIzbeigt iepirkumu bez rezultāta, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmito daļu.No iepirkuma līguma spēkā stāšanās 24 (divdesmit četri) mēneši.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 10. maijam pulksten 11.00
Ielu virsmu seguma atjaunošana Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/2820.04.2018.Nolikums
Tehniskā specifikācija_1
Tehniskā specifikācija_2
Lēmums
Līgums_1
Līgums_2
 Mareks Pavārs, 64122377, 29180370; mareks.pavars@cesis.lv1.daļa-SIA „Limbažu ceļi”, reģ.Nr.46603000113; 2.daļa-SIA „Imberteh”, reģ.Nr.41503078964,ne ilgāk kā 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.1.daļa - 126 790,11; 2.daļa - 41 734,87Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 2. maijam pulksten 10.00
Latvāņu izplatības ierobežošana un zālāju pļaušana Cēsu novadā. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/2319.04.2018.Nolikums
Finanšu_piedāvājums_Cēsis
Finanšu piedāvājums_Vaive
7.1.zāliens
7.2.latvāņi_Cēsis
7.3.latvāņi_Vaive
7.4. latvāņi_Vaive_elektrolīnijas
Lēmums
Līgums_1
Līgums_2
 Ieva Zicmane, 64127538, e-pasts - ieva.zicmane@cesis.lv1.daļa - ZS "Kligeni"; .2.daļa - SIA "City Camping"24 (divdesmit četri) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas1. daļa - 15 613,75; 2. daļa - 11 662,34 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 2.maijam pulksten 11.00
Būvprojekta ,,Būves ar kad. apz. 4201 008 0432 001 ,,Sporta zāle ar palīgkorpusu” atjaunošana Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde un autoruzraudzība.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/2618.04.2018.Nolikums
Tehniskais apsekojums
Lēmums
Līgums
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvSIA "BŪVPROJEKTS", reģ.Nr.44102006392235 dienas13 382,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 2. maijam pulksten.1100
Būvprojekta “Telpu atjaunošana un rotaļu laukuma ierīkošana Līvu skolā, Krīvos, Vaives pag., Cēsu novadā” izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/2513.04.2018Nolikums
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums
Vienošanās
Vienošanās 2
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvSIA „AB Vidzemes Nami”, reģ.Nr. 44103078595150 (viens simts piecdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.104 736,00 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 24. aprīlim pulksten 11.00
Ielu seguma bedrīšu remontdarbi Cēsīs, Cēsu novadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/2111.04.2018.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Didzis Ozoliņš, 64122377; 28368615SIA "IMBERTEH"12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas106 398,00Piedāvājumu iesniegšana 2018. gada 23. aprīlī pulksten. 11.00
Ielu apgaismojuma tīklu pārbūve Cēsu pilsētāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2018/2211.04.2018.Nolikums
Finanšu piedāvājums
ELT_1
ELT_2
ELT_3
ELT_4
Saskaņojumi
Shēma
Tehniskais_skaidrojums
Lēmums
Līgums
Vienošanās
 Anita Bukeja, 64127538SIA „FARADS”, reģ.Nr.595030042114 (četri) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas37 335,68Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 23. aprīlim pulksten.11.00
Koku kopšana un vainagu veidošana Cēsu novada pašvaldības īpašumu objektos.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/1826.03.2018.Nolikums
Finanšu piedāvājums
Lēmums
Līgums
 Ieva Zicmane, 64127538, e-pasts - ieva.zicmane@cesis.lvSIA "Zīle Rokā", reģ.Nr.44103097134Līgums tiek noslēgts uz 10 mēnešiem.31851,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 9.aprīlim pulksten. 11.00
Būvprojekta ”Pazemes ūdeņu ierobežošanas pasākumu īstenošana, Cēsu 1.pamatskolas ēkai Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde un autoruzraudzība.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/1722.03.2018.Nolikums
Lēmums
Līgums
Vienošanās
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvSIA “Enviroprojekts”, reģ.Nr.40003683283.115 (viens simts piecpadsmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas.10 580,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 5. aprīlim pulksten. 11.00
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas jaunbūves būvdarbu būvuzraudzībaSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/13 ERAF21.03.2018.Nolikums
Būvprojekts_1
Būvprojekts_2
Protokols Nr.3
 Viesturs Krastiņš, tālr. Nr. (+371) 64161824, elektroniskā pasta adrese: viesturs.krastins@cesis.lvSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu iepirkums pārtraukts12 (divpadsmit) mēneši no akta par būvlaukuma nodošanu parakstīšanas dienas līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.
Ielu apgaismojuma tīklu pārbūve Cēsu pilsētā. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/1207.03.2018.Nolikums
Darbu apjomi
ELT_1
ELT_2
ELT_3
ELT_4
Saskaņojumi
Shēma
Lēmums
IrMareks Pavārs, 64122377, 29180370; mareks.pavars@cesis.lvsaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmito daļu un nolikuma 38.7.punktu, izbeigt iepirkumu bez rezultāta.4 (četri) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienasPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 19. martam pulksten. 11.00
Ielu apgaismojuma tīklu pārbūve Cēsu pilsētā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/821.02.2018.Nolikums
ELT_1
ELT_2
ELT_3
ELT_4
Shema_Meža
Saskaņojumi
Darbu_apjomi
Lēmums
 Mareks Pavārs, 64122377, 29180370; mareks.pavars@cesis.lvSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmito daļu izbeigt iepirkumu bez rezultātaLīgums tiek noslēgts uz 4 (četriem) mēnešiem.
Garderobes skapīšu piegāde Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēm.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/1120.02.2018.Nolikums
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Lēmums
Līgums
 Lolita Kokina, 64121009; Elīna Sniega, Iveta Beķere 64123855SIA "FL Birojs"Preces piegādes, montāžas, uzstādīšanas termiņš ir līdz 2018.gada 26.aprīlim.22988,54Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 5. martam pulksten. 11.00
Būvuzraudzība Cēsu pilsētas stadiona tribīņu jaunbūves būvdarbiem.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/413.02.2018.Nolikums
Darbu apjomi
Būvatļauja
1.visparīga_daļa
2.arhitektūras_daļa
1.sējums
2.sējums
Lēmums
Līgums
 Modris Rāviņš, 64161803, 28314559, modris.ravins@cesis.lv SIA "Jurēvičs un partneri", reģ. Nr. 401031228828 (astoņi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.27000,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 26.februārim pulksten.16.00
Garderobes skapīšu piegāde Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēm.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/912.02.2018.Nolikums
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Lēmums
 Lolita Kokina, 64121009; Elīna Sniega, Iveta Beķere 64123855Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta četrpadsmitās daļu un nolikuma 39.7. punkta noteikumiem iepirkums pārtrauktslīdz 2018.gada 29.aprīlim.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 23.februārim pulksten. 11.00
Būvekspertīze būvprojektam ‘’Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves izbūve Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā’’Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/7/ERAF02.02.2018.Nolikums
Būvprojekts minimālā sastāvā
Lēmums
Līgums
Vienošanās_1
IrJuris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvSIA “LBS-Konsultants”, reģ.Nr.40003640250,28 (divdesmit astoņas) dienas no Līguma noslēgšanas brīža.8 900,00 ERAFPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 14. februārim pulksten.11.00
Jaunas vieglās automašīnas noma bez izpirkuma tiesībām Cēsu novada pašvaldības vajadzībām.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP/2018/518.01.2017.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Jānis Zālītis, 29195402; Elīna Sniega, Iveta Beķere 64123855SIA "TRANSPORENT", reģ.Nr.40003722171,no 2018.gada 20.aprīļa Līgums tiek slēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem ar iespēju pagarināt līguma termiņu par vēl 12 (divpadsmit) mēnešiem.8 638,08 EUR bez PVN 21%Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 29. janvārim pulksten 11.00
Privātā datu apraides tīkla pakalpojuma un interneta nodrošinājums Cēsu novada pašvaldības iestādēs.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP/2018/310.01.2018.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Gints Gārša, 64161810; 29160874 Elīna Sniega, Iveta Beķere 64123855SIA „Telia Latvija”, reģ.Nr.40003057571,Līgums tiek noslēgts uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem. 37680,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 22. janvārim pulksten. 11.00
Transporta pakalpojumu nodrošināšana peldētapmācībai Cēsu novada pirmsskolas izglītības grupu izglītojamiem.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2018/210.01.2018.Nolikums
Finanšu_piedāvājums
Lēmums
 Lolita Kokina, 64121009; Elīna Sniega, Iveta Beķere 64123855Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta četrpadsmitās daļas noteikumiem - pārtraukt iepirkumuNo 01.03.2018. – 30.04.2018. un 01.10.2018. – 30.04.2019Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 22. janvārim pulksten. 11.00
Transporta pakalpojumu nodrošināšana Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas rīkotajiem pasākumiemSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP/2018/108.01.2018.Nolikums
Lēmums
Līgums_1
Līgums_2
Līgums_3
 Lolita Kokina, 64121009;Elīna Sniega, Iveta Beķere 64123855 AS „CATA”, reģ.Nr.40003016840, SIA „M.E.LAT-LUX”, reģ.Nr.40003081111, un IK „Norle”, reģ.Nr.44102031135no 2018.gada 15.februāra un Līgums tiek noslēgts uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem.Paredzamā 30 000 EURPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 19. janvārim plksten.11.00
“Telpu uzkopšanas pakalpojumi iestādē “Cēsu novada pašvaldība”” Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/6128.11.2017.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Valdis Sviķis, 26333767; Gunars Grundmanis, 26524158 Elīna Sniega, Iveta Beķere 64123855SIA „GREEN LINE SERVICES”, reģ.Nr.40103711579no 2018.gada 2.janvāra un Līgums tiek noslēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem. 31 527,49Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 11. decembrim plkst. 11.00 Shēmas tiks izsniegtas Pretendentiem pēc pieprasījuma.
Cēsu novada ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un apsaimniekošanaSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/6024.10.2017.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Vladimirs Kalandārovs, 64161828; 29227611; Elīna Sniega, 64123855SIA firma "Spriegums"12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas24246,41Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 6. novembrī plkst.11.00
Līvu sākumskolas siltumapgādes sistēmas izbūves darbu būvuzraudzībaSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/5229.09.2017.Nolikums
Būvprojekts
Lēmums
Līgums
IrJuris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvSIA „ATR”, reģ.Nr.44103106776no līguma noslēgšanas līdz 2018. gada 17. janvārim.999,99 EUR Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 10. oktobrim plksten.11.00
Līvu sākumskolas siltumapgādes sistēmas izbūve.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/5328.09.2017.Nolikums
Būvprojekts
Lēmums
Līgums
Vienosanās
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvSIA „SANART”, reģ.Nr.44103043748,No līguma noslēgšanas līdz 2018. gada 17. janvārim.92 337,24 EUR Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 10. oktobrim plksten.11.00
,,Nedzīvojamas ēkas (poliklīnika) ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1613 001 nojaukšanas darbu būvuzraudzība Zīļu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā”Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/54 ERAF27.09.2017.Nolikums
Darbu_apjomi
Būvprojekts
Lēmums
Līgums
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvSIA „TRANZIT ASK”, reģ.Nr.42403037066, no līguma noslēgšanas 2 (divu) mēnešu laikā.598,00 EURPiedāvājuma iesniegšana līdz 2017. gada 10. oktobrim plksten.11.00
Nedzīvojamās ēkas (poliklīnika) ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1613 001 nojaukšana Zīļu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/51 ERAF27.09.2017.Nolikums
Darbu apjomi
Būvprojekts
Lēmums
Līgums
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvSIA "Gotika", reģ.Nr.44103094320no līguma noslēgšanas 2 (divu) mēnešu laikā.16412,80Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 10. oktobrim plksten. 11.00
Mīkstā inventāra noma un mazgāšana dienesta viesnīcas vajadzībām Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/49 ERAF30.08.2017.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums
 Valdis Sviķis - 26333767; Elīna Sniega, 64123855; elina.sniega@cesis.lv SIA „GREEN LINE SERVICES”, reģ.Nr.4010371157912 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas ar iespēju pagarināt vēl uz 12 mēnešiem.40733,52Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 11. septembrim pulksten 15.00
Elektropreču piegāde un uzstādīšana dienesta viesnīcas vajadzībām Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit pirmās daļas 3. punktu.CNP 2017/44 ERAFNepiemēro PIL 9. panta sestās un astotās daļas noteikumus.Lēmums
Līgums
 Valdis Sviķis - 26333767; Elīna Sniega, 64123855; elina.sniega@cesis.lv SIA "OLMECA", reģ.Nr.441030397231 (viens mēnesis)16 140,00 EUR
Būvuzraudzība "Ielu pārbūves darbiem Cēsīs,Cēsu novadā".Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/46 ERAF24.08.2017.Nolikums
Projekts
Lēmums
Līgums
Vienošanās_1
 Vladimirs Kalandārovs 64161828,29227611; SIA "Jurēvičs un partneri", reģ. Nr. 401031228826 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.5 700,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 4. septembrim pulksten. 11.00
Mīkstā inventāra noma un mazgāšana dienesta viesnīcas vajadzībām Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/45 ERAF17.08.2017.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Lēmums
 Valdis Sviķis - 26333767; Iveta Beķere, 64123855; iveta.bekere@cesis.lv Izbeigt iepirkumu bez rezultāta, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmito daļu.12 (divpadsmit) mēnešiem ar iespēju pagarināt līguma termiņu par vēl 12 (divpadsmit) mēnešiem un vēl 12 (divpadsmit) mēnešiem. -Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 28.augustam plkst.11.00
Grants piegāde pašvaldības autoceļu remontdarbiem Vaives pagastā, Cēsu novadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/4309.08.2017.Nolikums
Karte
Lēmums
Līgums
 Anita Bukeja, tālr. 64161825, e-pasts: anita.bukeja@cesis.lvSIA būvniecības firma "VIRĀŽA", reģ.Nr.405030002751 (viena) mēneša laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. 13478,40Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 21.augustam pulkst. 11.00.
Būvuzraudzība dabas takas izveidei gar Zvanu klintīm un Spoguļklintīm, Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/39 ERAF14.07.2017.nolikums
Projekts
Tehniskā_specifikācija
Lēmums
Līgums
 Vladimirs Kalandārovs 64161828,29227611; Elīna Sniega, 64123855SIA "TRANZIT ASK", reģ. Nr.42403037066līdz 2017. gada 31. decembrim.4888,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 25. jūlijam pulksten 11.00
Elektropreču piegāde un uzstādīšana dienesta viesnīcas vajadzībām Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/37 ERAF12.07.2017.Nolikums
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Lēmums
 Valdis Sviķis - 26333767; Elīna Sniega, 64123855; elina.sniega@cesis.lv Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmito daļu, izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens piedāvājumsno līguma noslēgšanas 1 (viena) mēneša laikā, Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 25. jūlijam pulksten. 11.00
Dabas takas izveide gar Zvanu klintīm un Spoguļklintīm, Cēsīs, Cēsu novadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/38 ERAF03.07.2017.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Darba apjomi_1
Darbu apjomi_2
Projekts
Lēmums
Līgums
IrVladimirs Kalandārovs 64161828,29227611; AS „Siguldas Būvmeistars”, reģ.Nr.40003047821no līguma noslēgšanas līdz 2017.gada 31.decembrim.153 374,80Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 19.jūlijam plkst.11.00
Sabiedriskās tualetes uzturēšana Stacijas laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/2916.06.2017.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Anita Bukeja, tālr. 64161825, e-pasts: anita.bukeja@cesis.lvIK "RE!ZIVS", reģ.Nr.4410203700012 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, ar iespēju pagarināt līguma termiņu par vēl 12 (divpadsmit) mēnešiem, ja starp abām pusēm nav iebildumu par sniegto pakalpojumu izpildi. 9600,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 29.jūnijam pulksten 11.00
Būvdarbi Līvu pamatskolā Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/3009.06.2017.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Būvprojekts
Lēmums
Līgums
Līguma grozījumi
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvSIA "AB Vidzemes nami", reģ.Nr.44103078595līdz 2017.gada 16.oktobrim.36965,22Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 20. jūnijam pulksten 11.00
Būvdarbu būvuzraudzība Līvu pamatskolā Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/3109.06.2017.Tehniskā specifikācija
Būvprojekts
Nolikums
Lēmums
Līgums
IrJuris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvSIA "ATR", reģ.Nr.44103106776līdz 2017.gada 16.oktobrim.799,99Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 20. jūnijam pulksten 11.00
Apkures izbūve Līvu pamatskolā Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP 2017/2702.06.2017.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Būvprojekts
Lēmums
Līgums
Grozījumi
IrCēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris Juris Amans, 64161826, juris.amans@cesis.lvSIA „SANART”, reģ.Nr.44103043748,2017.gada 29.septembris123 180,43Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 14.jūnijam pulksten 11.00
Apkures izbūves darbu būvuzraudzība Līvu pamatskolā Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP 2017/2802.06.2017.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Būvprojekts
Lēmums
Līgums
 Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris Juris Amans, 64161826, juris.amans@cesis.lvSIA "Tranzit ASK", reģ.Nr.424030370662017.gada 29.septembris2788,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 14.jūnijam pulksten 11.00
Būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi objektam – krustojuma pārbūve par rotācijas apli Valmieras un Dzintaru ielā, Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP 2017/2526.05.2017.Nolikums
Tehniskie noteikumi
Tehniskie noteikumi
Topogrāfija
Lēmums
Līgums
Vienošanās
 Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākā speciāliste Liene Agafonova, tālr.nr. 6427538, e-pasts: liene.agafonova@cesis.lvSIA „CEĻU KOMFORTS”, reģ. Nr. 441030408456 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas12 247,28 EUR Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 7.jūnijam pulksten 11.00
Būvprojekta “Būvniecības valsts kontroles biroja aktos norādīto izglītības iestāžu būvju defektu novēršana Cēsīs, Cēsu novadā”, izstrāde. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/2625.05.2017.Nolikums
Tehniskā specifikācijā
Lēmums
Līgums
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvSabiedrība ar ierobežotu atbildību „JD projekts”,reģ.Nr.4020303622945 (četrdesmit piecas) dienas no līguma noslēgšanas dienas.3650,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 6. jūnijam plkst.11.00
Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumiSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/24 ERAF12.05.2017.Nolikums
Tehniskā specifikācija_1
Tehniskā specifikācija_2
Lēmums
Līgums
Līgums
Vienošanās_1
Līgums-autoruzraudzība-1.daļa
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvSIA "BŪVPROJEKTS", reģ.Nr.441020063924 (četri) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas1.daļa - 17310,00; 2.daļa - 14092,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 24. maijam plkst.11.00
Ielu virsmas divkārtu apstrāde Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/2009.05.2017.Nolikums
Darbu apjomi
Lēmums
Līgums
 Didzis Ozoliņš, tālr. nr. 64122377, 28368615, e-pasts: didzis.ozolins@cesis.lv SIA ''LIMBAŽU CEĻI'', reģistrācijas Nr.466030001133 (trīs) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas77 575,02 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 23. maijam plksten 11.00
Seguma piegādeSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/2203.05.2017.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Modris Rāviņš, 64161803, 28314559, modris.ravins@cesis.lv Biedrība „Latvijas Futbola federācija”,reģ.Nr.50008022101,30 dienas no līguma noslēgšanas dienas40000,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 16. maijam plkst.10.00
Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumiSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/21 ERAF28.04.2017.Nolikums
Tehniskā specifikācija 1. daļa
Tehniskā specifikācija 2. daļa
Lēmums
 Juris Amans, tālr.nr. 64161826, e-pasts: juris.amans@cesis.lv.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmito daļu izbeigt iepirkumu bez rezultāta.4 mēnešiPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 11. maijam plkst.11.00
Latvāņu izplatības ierobežošana Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/1928.04.2017.Nolikums
Finanšu piedāvājums
Elektrolīnijas_karte
Pašvaldības īpašumi un autoceļi
Lēmums
Līgums
Līgums
 J. Platais tālr.Nr. 26317981;e-pasts: anita.bukeja@cesis.lv; E.Atvara tālr.Nr. 26687719; e-pasts: evija.atvara@cesis.lv. 1.daļa - SIA "City Camping"; .2.daļa - SIA "City Camping"1.daļa - no līguma noslēgšanas brīža līdz 2017. gada 31. oktobrim; 2.daļa - no 2017.gada 16.augusta līdz 2017.gada 31.oktobrim1.daļa - 8214,60; .2.daļa - 2873,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 11. maijam plkst.11.00
Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/15 ERAF13.04.2017.Nolikums
1.daļa - tehniskā specifikācija
2.daļa - tehniskā specifikācija
Lēmums
Vienošanās Nr.1
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvPārtraukt iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta piecpadsmito daļu un nolikuma 35.7. punktu. 4 (četri) mēneši. -Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 27.aprīlim plst.11.00
Latvāņu izplatības ierobežošana un zālāju pļaušana Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP 2017/1103.04.2017.Nolikums
Nolikuma 3.pielikums_Finanšu piedāvājums (1.,2.,3.daļa)
Karte (1.daļa Cēsu pilsēta)
Karte (2.daļa Vaives pagasta īpašumi - Autoceļi)
Karte (2.daļa Vaives pagasta īpašumi - Elektropārvades līnijas)
Lēmums
Lēmums_2
Līgums
 1.daļa - Ainavu arhitekte Dace Laiva, tālr.nr. 64127538; 26119396 ; e-pasts: dace.laiva@cesis.lv; 2.daļa -Komunālinženiere tālr.nr.64122377; e-pasts: anita.bukeja@cesis.lv; 3.daļa - Lauku attīstības speciāliste, tālr.nr. 26687719; e-pasts: evija.atvara@c1. daļa - ZS "Kliģeni"'; 2.,3. daļa- Pārtraukt iepirkumu saskaņā ar PIL 9. panta 23 daļu un nolikuma 36.8. punktu.1.daļa - no līguma noslēgšanas brīža līdz 2017.gada 31.oktobrim; 2.daļa - no līguma noslēgšanas brīža līdz 2017.gada 31.oktobrim; 3.daļa - no 2017.gada 16.augusta līdz 2017.gada 31.oktobrim12010,73 EURPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 18.aprīlim pulksten 11.00
Ielu pretslīdes materiālu savākšana, slaucīšana un ceļu greiderēšana Cēsu pilsētā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9 pantu.CNP 2017/1417.03.2017.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Didzis Ozoliņš, tālr. Nr. 64122377, 28368615, e-pasts: didzis.ozolins@cesis.lv.SIA ''Eco Baltia vide'', reģistrācijas Nr.40003309841Līguma izpildes laiks no līguma noslēgšanas brīža 3 (trīs) mēneši, vai līdz brīdim, kad sasniegta iepirkumā noteiktā summa.26 913.20
Jauna mikroautobusa, ar veiktu pārbūvi un uzstādītu papildaprīkojumu, noma bez izpirkuma tiesībām Cēsu novada Pašvaldības policijas vajadzībām.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.CNP 2017/1313.03.2017.Nolikums
Lēmums
Līgums
IrAndis Jakstovičs, tālr. Nr. 29428812, e-pasts: jaksis@apollo.lvSabiedrība ar ierobežotu atbildību „Transporent”, reģistrācijas Nr.40003722171.tiek slēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem ar iespēju pagarināt līguma termiņu par vēl 12 (divpadsmit) mēnešiem, un par vēl 12 (divpadsmit) mēnešiem.21 693,24Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 24.martam plkst.11.00