Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Kultūras un starptautisko projektu vadītājs Attīstības pārvaldē


Cēsu novada pašvaldība
aicina darbā
Cēsu novada Centrālās administrācijas
Attīstības pārvaldes
Projektu ieviešanas, uzraudzības nodaļas
kultūras un starptautisko projektu vadītāju
(amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Cēsu novada pašvaldība ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Kultūras un starptautisko projektu vadītāja amata mērķis ir nodrošināt pašvaldības investīciju projektu ieviešanu un uzraudzību.

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt ar novada attīstību saistītu investīciju projektu pieteikumus, prioritāri kultūras, izglītības, inovāciju, digitālās transformācijas un starptautiskās sadarbības jomās;
 • vadīt un koordinēt projektus, tai skaitā komunikācija ar projektos iesaistītajām pusēm;
 • pārzināt ar projektu finansēm saistītus jautājumus un sniegt priekšlikumus to risināšanā;
 • nodrošināt sadarbību ar projektu uzraugošajām iestādēm;
 • izvērtēt jaunu projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas;
 • uzraudzīt projektu rezultatīvo radītāju sasniegšanu pēc projektu ieviešanas;
 • organizēt projektos iesaistītā administratīvā personāla darbu;
 • sekot un informēt par pieejamiem finanšu avotiem, fondiem, atbalsta programmām un pamatprincipiem finansējuma saņemšanai, analizēt jaunu investīciju projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas;
 • investīciju projektu darba grupas vadība;
 • dalība iepirkumu komisijās u.c.

Prasības pretendentiem / -ēm:

 • augstākā izglītība, vēlama projektu vadībā, sociālajās zinātnēs;
 • vismaz divu gadu pieredze projektu, tai skaitā ES fondu projektu plānošanā, koordinēšanā un īstenošanā un / vai projektu vadības grupas sastāvā;
 • priekšrocības kandidātiem ar pieredzi starptautisko projektu (Horizon Europe, Interreg Europe u.c.) vadībā un īstenošanā;
 • normatīvo aktu un pašvaldības saistošo noteikumu pārzināšana darbības jomā;
 • pieredze darbā ar publiskā sektora (valsts, pašvaldību iestāžu) projektiem ir vērtējama kā priekšrocība;
 • labas angļu valodas zināšanas.

Personiskās īpašības:

 • rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti;
 • orientācija uz attīstību (vēlme mācīties, apgūt jaunus rīkus, metodes);
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu (pašiniciatīva, atbildība);
 • darbs komandā;
 • attiecību veidošana un uzturēšana (labas saskarsmes prasmes).

Mēs piedāvājam:

 • darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā;
 • atalgojumu (1559 EUR pirms nodokļu nomaksas);
 • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • veselības apdrošināšanu pēc nostrādātiem 3 mēnešiem, sociālās garantijas;
 • papildatvaļinājuma dienas;
 • elastīga darba laika organizēšanu ar iespēju strādāt attālināti;
 • ja jaunā speciālista dzīvesvieta ir ārpus Cēsu novada pašvaldības administratīvās teritorijas, speciālistam pastāv iespēja pretendēt uz apdzīvojamo platību.

CV un motivēts pieteikums, iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām, tai skaitā aprakstot iepriekšējo pieredzi, iesniedzams klātienē Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada Centrālajā administrācijā, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads vai sūtot uz e-pasta adresi vakances@cesunovads.lv, vai sūtot ar pasta starpniecību (Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101) ar norādi “Kultūras un starptautisko projektu vadītājs” līdz 2024.gada 17.martam (ieskaitot).

Konkursa nolikums šeit.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Informācija par personas datu apstrādi.

Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: dome@cesunovads.lv.

Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai. Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā www.cesis.lv sadaļā "privātuma politika".