Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Piedalies LIFE LATESTadapt projekta informatīvajā seminārā

Piedalies LIFE LATESTadapt projekta informatīvajā seminārā

Aicinām ikvienu interesentu 15.novembrī plkst.15.00 H.E. Vanadziņa restorānā (Rīgas ielā 15, Cēsīs) piedalīties informatīvajā seminārā par LIFE LATESTadapt projekta ieviešanu. Projekta norises laikā veikta Cēsu pilsētas zaļo teritoriju novērtēšana, kā rezultātā izstrādāts plāns Cēsu pilsētas zaļo teritoriju saglabāšanai. Viena no projekta aktivitātēm tiks īstenota Vintegravā, nodrošinot ilgtspējīgus risinājumus lietusūdens pārvaldībai un mazinot to straujo noteci.

Reģistrēšanās semināram līdz 13.novembrim ŠEIT.
Semināra darba kārtība ir pieejama ŠEIT.

Cēsu novada pašvaldība kā partneris piedalās Life programmas projekta LATESTadapt īstenošanā, kura virsmērķis ir palielināt Igaunijas un Latvijas pilsētu teritoriju noturību pret ekstremāliem laikapstākļiem, tai skaitā pētīt lietus ūdeņu pārvaldības jautājumus un ierosināt jaunas idejas dabā balstītu risinājumu izveidei. Projekta norises laikā Cēsu pilsētas zaļo teritoriju novērtēšanu veic Baltijas Vides forums, savukārt Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Vintergravai kā projekta pilotvietai izstrādā hidroloģisko modeli plūdu modelēšanai dažādos ekstremālos nokrišņu scenārijos, ņemot vērā klimata pārmaiņas, kā arī izvērtēs dabā balstītu risinājumu piemērotību. RTU veic lietus ūdens noteces modelēšanu un sadarbībā ar SIA "Vinda" izvēlēsies un noteiks monitoringa mērījumu veikšanas (sensoru uzstādīšanas) vietas.

Cēsu novadā demonstrācijas vieta Vintergravā izvēlēta kā izmēģinājuma (pilot) teritorija. Izvēlētā lokācija atrodas pilsētas centrā un tajā ir liels lietus ūdens baseins. Noteces samazināšana un ūdens kvalitātes uzlabošana ir mērķis, kas tiks risināts šajā demonstrācijas vietā.

Informatīvā semināra laikā interesentiem tiks sniegta informācija par projektā līdz šim paveikto un turpmāk plānoto.

Plašāka informācija par projektu LIFE LATESTadapt un ŠEIT.

Datums: 2023. gada 25. oktobris