Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēgsies pilotprojekts "Pašvaldību sociālo dienestu vadības kvalitātes moduļa izstrāde"

Tuvojas noslēgumam ESF finansētā un LM īstenotā projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" (Nr.9.2.1.1/15/I/001) realizētais pilotprojekts "Pašvaldību sociālo dienestu vadības kvalitātes izstrāde", kurā piedalās arī Cēsu novada Sociālā dienesta darbinieki.

Pilotprojekta izstrādes laikā Sociālā dienesta darbinieki apguva Sociālā dienesta pārvaldību un vadību, līderību, procesu vadību, civēkresursu vadību, partnerības un sadarbības nozīmi, resursu pieejamību un plānošanu. Kā arī plašākai Dienesta darbinieku komandai bija iespēja mācīties stratēģisko plānošanu, sasniedzamo rezultatīvo rādītāju noteikšanu.

Jau esam informējuši, ka šī pilotprojekta mērķis ir izstrādāt vadības kvalitātes moduli un nodrošināt mācības un metodisko atbalstu, lai:

  • pilnveidotu pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti;
  • stiprinātu vadības funkciju un vadības prasmes sociālajos dienestos;
  • sociālo dienestu darba efektivitātes paaugstināšana;
  • labāka un mūsdienīga sociālo dienestu un sociālā darba jomas pārvaldība;
  • uzlabota sadarbība starp sociālajā darbā iesaistītajiem profesionāļiem un institūcijām.

Pilotprojekta projekta sagaidāmie rezultāti:

  • sociālā dienesta pašnovērtējuma standarts, pielāgojot CAF metodoloģiju;
  • starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības mehānismi sociālo gadījumu vadībai;
  • sociālā darba prakses slodzes kritēriji un rezultatīvie rādītāji;
  • e-mācību programma;
  • padziļināta klātienes mācību programma.

Pilotprojekta īstenošanots no 2023.gada 1.maija līdz 30.novembrim.

Logo

Datums: 2023. gada 30. oktobris