Pasākumu kalendārs
<< Februāris 2017 >>
POTCPSSv.
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
A  A  A
Lapas karte


Vai esi vakcinējies pret gripu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi » Vakances

» Vakances
» Prakse pašvaldībā
» Konkursi
» Izsoles


CITAS CĒSU UZŅĒMUMU VAKANCES 

 


Cēsu novada pašvaldība (Reģ. Nr. 90000031048)
izsludina atklātu konkursu uz
Cēsu Profesionālās vidusskolas direktora amatu
 

Cēsu Profesionālajā vidusskolā šobrīd var apgūt kokapstrādes, būvniecības un enerģētikas specialitātes. No 2018.gada plānots piedāvāt arī telekomunikāciju izglītības programmu.

Skolas prioritātes: izstrādāt uz kompetencēm balstītu mācību saturu; uzlabot mācību procesa efektivitāti, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas un metožu daudzveidību; jaunrades, pašinicatīvas un sadarbības veicināšana dažādu specialitāšu audzēkņiem realizējot kopīgus projektus; kā arī tieša sadarbība ar darba devējiem, izveidojot skolas konventu, kurā ir pārstāvētas arī nozaru asociācijas.

2015.gadā, piesaistot ERAF līdzekļus, pabeigta vērienīga skolas rekonstrukcija un, pēc dažādu uzņēmēju viedokļa, izveidota izcila bāze jauno profesionāļu izglītošanai, lai spētu piedāvāt ne vien Latvijas un Eiropas standartiem atbilstošu profesionālo izglītību, bet arī darba tirgū integrētu kvalificētus un zinošus speciālistus. 

2017.gadā plānots uzsākt mūsdienu prasībām atbilstošas dienesta viesnīcas 120 skolēniem celtniecību blakus skolai, kas ir būtisks priekšnosacījums audzēkņu piesaistei.

Amata mērķis:
Vadīt iestādi, kurā iegūst vidējo izglītību ar tirgus pieprasījumam atbilstošu kvalifikāciju. 

Tev uzticēsim:
- plānot un vadīt kvalitatīvu izglītības procesu, ar mūsdienu tehnoloģijām un risinājumiem apgādātu izglītības iestādi un tās attīstību,
- radīt vidi pieprasītas profesionālās izglītības iegūšanai,
- veicināt izglītojamo piesaisti un iesaisti,
- vadīt un kopējam mērķim motivēt darbiniekus, izglītojamos un viņu pārstāvjus,
- izglītības iestādes darbībā nodrošināt likumīgu un efektīvu resursu izmantošanu,
- pārstāvēt Cēsu novadu un profesionālās izglītības iestādi.

Tavi ieguvumi:
- Cēsu novada, Vidzemes reģiona un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošas iestādes vadītāja darbs Cēsīs;
- iespēja strādāt profesionālā komandā un materiāltehniski labi nodrošinātā darba vidē, turpinot to pilnveidot un īstenot inovatīvas idejas;
- šobrīd mēnešalga 1156 EUR (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas (t.sk., pabalsts aizejot atvaļinājumā 35% apmērā no mēnešalgas, veselības apdrošināšana no 24.11.2017., papildatvaļinājums no 3 darba dienām).
 
 Ideālā kandidāta profils:
- stratēģiska, konceptuāla un radoša domāšana,
- orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu,
- spēja pieņemt lēmumu un uzņemties atbildību,
- labas darba organizācijas un vadības prasmes,
- sadarbības, komunikācijas un uzstāšanās prasmes;
- ir izpratne par kvalitatīvu profesionālo izglītību, sadarbību ar nozaru darba devējiem un mācību vides modernizācijas turpināšanu, izglītības iestādes un projektu vadību.

Papildu prasības:
- pieredze: vismaz trīs gadu vadīšanas pieredze un vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
- izglītība: pedagoģiskā - atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
- amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās zināšanas: darbs ar datoru, auto vadīšana, valsts valoda - augstākajā līmenī, vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valoda - profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
- ierobežojumi: uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu, nav fiksēti profesionālās darbības pārkāpumi un nav ierobežota rīcībspēja.
 
Pieteikšanās vakancei: līdz 2017.gada 7.martam plkst.12.00, iesniedzot klātienē apmeklētāju centrā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā pirmdienās no plkst.8.00 līdz plkst.18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00 un piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.00, vai elektroniski rakstot uz e-pastu:  pieteikumu, īsu informāciju par sevi (CV- dzīves un darba gaitu pārskats) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.
 
Papildu informāciju var pieprasīt sūtot uz vai sīkāka info par Cēsu Profesionālo vidusskolu: www.cpv.lv


Cēsu novada pašvaldības Cēsu kapu saimniecība (darba vieta (Cēsu Meža kapi) Lenču iela 39, Cēsis, Cēsu novads) aicina darbā kapsētu strādnieku- kapraci

Darba laiks: otrdiena līdz sestdiena, brīvdienas- svētdiena un pirmdiena, svētku dienas.
Mēnešalga 442 EUR (pirms nodokļu nomaksas) un visas sociālās garantijas no pirmās darba dienas.
Sīkāka informācija (darba dienās darba laikā): Dace Jansone (galvenā speciāliste kapu apsaimniekošanas jautājumos, telefons: 64122659, adrese Lenču ielā 39, Cēsīs).

Darba pienākumos:
- apbedīšanas pakalpojuma sniegšana,
- kapu teritoriju sakopšana un labiekārtošana.

Mēs varam piedāvāt
- darbu kopā ar citiem strādāt gribošiem un varošiem kolēģiem kapu saimniecībā,
- regulāru un bez kavējumiem vai atgādinājumiem izmaksātu atlīdzību 440 EUR/mēn (Bruto), t.i., ~350 EUR/mēn (neto),
- labumus un sociālās garantijas no 1.darba dienas, kādas ir visiem pašvaldībā strādājošajiem (skatīt šeit- no pielikuma)

Ja Tu esi vai Tev ir zināms, kāds, kurš būtu gatavs un atbilstošs mūsu vajadzībām un piedāvājumam, aicinām sazināties ar Daci Jansoni (galveno speciālisti kapu apsaimniekošanas jautājumos, telefons: 64122659, adrese Lenču ielā 39, Cēsīs).


Prakse Cēsu novada pašvaldībā

Vēlamies nākt pretī un dot ieguldījumu augstskolu un profesionālo vidusskolu studentiem darba praktisko iemaņu gūšanā.

Sagaidām, ka Tu esi zināšanām bagāts un kārs un ka Tevi nebiedē darbs un komunikācija komandā, kā arī izaicinājumi un jaunu risinājumu meklēšana.

Pirms mēs pieņemam lēmumu Tevi uzaicināt praksē, mums būtu svarīgi Tevi mazliet iepazīt, tādēļ motivācijas vēstulē norādi:
- izglītības iestādi un kursu
- kādēļ izvēlies Cēsis
- kādi priekšmeti (vispārīgie un specialitātē) jau apgūti
- kas ir tas, ko vēlies prakses laikā iemācīties, apgūt un redzēt
- cik ilgi (nedēļas) praksē plāno būt
- Tev vēlamais prakses sākuma un beigu laiks (kurā mēnesī
un cik stundas dienā).

Uz e-pastu: prakse@cesis.lvJa Jūsu uzņēmums vēlas Cēsu novada pašvaldības mājaslapā izvietot sludinājumu par vakancēm, lūdzu, rakstiet uz e-pastu:Printēt