A  A  A
Lapas karte


Vai jau esi apmeklējis atjaunoto Cēsu pilsētas stadionu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi » Vakances

» Vakances
» Prakse pašvaldībā
» Izsoles
» Valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizācija


 


SIA ”CĒSU KLĪNIKA”, Reģ. Nr.44103057729, aicina darbā
Māsu palīgus/ sanitārus darbam:
- Ķirurģijas nodaļā
- Iekšķīgo slimību nodaļā

Prasības māsu palīgam:
- jābūt reģistrētam LR Ārstniecības personu reģistrā;

Darba pienākumi:
- aprūpe pacientiem ar dažādām saslimšanām;

Klīnika piedāvā:
- vērtīgu pieredzi un dinamisku darbu;
- profesionālus un draudzīgus kolēģus;
- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

Darba attiecību veids:
- darbs uz noteiktu laiku;

Darba laiks:
- maiņu darbs saskaņā ar darba grafiku;

Darba organizācija:
- summētais darba laiks;

Pieteikties, nosūtot savu CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus līdz 2018.gada 1.jūlijam ar norādi “māsu palīgs/sanitārs” uz  e- pastu personals@cesuklinika.lv, vai pa pastu - adrese: SIA
- "Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101, tālr. uzziņām: 29405685 -galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja - GruntmaneCēsu novada pašvaldība
aicina darbā
Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāju

Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Mēs meklējam mērķtiecīgu Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāju, kurš vai kura spēj veiksmīgi vadīt komandu un veicināt uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti Cēsu novadam.

Nepieciešamā izglītība un pieredze:
• Augstākā izglītība (vēlams biznesa vadības/inženierzinātņu/attīstības plānošanas jomā);
• Vismaz piecu gadu darba pieredze vadošā amatā vai lielu projektu vadībā;
• Pieredze darbā ar attīstības projektiem/uzņēmējdarbības veicināšanu/teritorijas plānošanu;
• Pieredze uzņēmējdarbībā un/vai starptautiskā vidē tiks uzskatīta par priekšrocību;
• Ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas, citas svešvalodas tiks uzskatītas par priekšrocību;
• Ļoti labas saskarsmes un publiskās uzstāšanās prasmes.

Tev tiks dota iespēja vadīt Attīstības un būvniecības pārvaldes darbu, lai nodrošinātu pašvaldības attīstības projektu sekmīgu īstenošanu un finanšu līdzekļu piesaisti tiem, koordinēt investīciju piesaisti un darbu ar esošajiem un topošajiem Cēsu novada uzņēmējiem, vadīt attīstības un plānošanas dokumentu izstrādi un ieviešanu.

Mēs sagaidām, ka Tu spēsi vadīt pārvaldes komandu, motivējot to kopēju mērķu sasniegšanai, sekosi jaunākajām pasaules tendencēm attīstības plānošanā un būvniecībā un iekļausi Cēsu novadu starptautiskas sadarbības tīklos un projektos.

Šis būs darbs ar cilvēkiem, jo Tev būs jāorganizē Attīstības un būvniecības pārvaldes komandas darbs un jāsadarbojas ar Cēsu novada uzņēmējiem, valsts un pašvaldības iestādēm un ārvalstu partneriem.

Mēs piedāvājam:
• darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā ar skaidri definētu atalgojumu;
• profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
• veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam.

Atalgojums atbilstoši 13.mēnešalgu grupai (no 1458 līdz 1917 eiro) un kvalifikācijas pakāpei.

CV un pieteikuma vēstuli sūti uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs” līdz 2018.gada 25.maijam.Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”

aicina pievienoties savai komandai
 
Psihologu
 
Pretendentam izvirzītās prasības:
 • maģistra grāds psiholoģijā;
 • labas komunikācijas, klausīšanās prasmes;
 • spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
 • prasme strādāt komandā;
 • teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • labas prasmes darbā ar biroja tehniku, datorprasmes: MS Office – Word, Excel, PowerPoint, Internet.
Galvenie amata pienākumi:
 • sniegt individuālās psihologa atbalsta konsultācijas;
 • organizēt un vadīt psiholoģisko atbalsta un pašpalīdzības grupas;
 • sagatavot un sniegt atzinumus attiecīgām institūcijām;
Mēs piedāvājam:
 • atbildīgu un intensīvu darbu dinamiskā un profesionālā kolektīvā;
 • labus darba apstākļus un darbavietu Cēsīs – Bērzaines ielā 16/18;
 • darba laiku – darba dienu pēcpusdienās un vakaros;
 • atsaucīgu, draudzīgu, profesionālu komandu;
 • regulāru un konkurētspējīgu atalgojumu;
 • sociālās garantijas;
 • iespēju celt kvalifikāciju;
 • darba apvienošanas iespējas.
Amatam motivētu pieteikumu, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un apliecinošu izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesūtīt līdz 18.05.2018. plkst.16.00 ar norādi „Vakance – Psihologs” uz e-pastu: soc.ag@cesis.lv vai iesniegt personīgi Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” (8.kab.) Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101.


SIA "Cēsu klīnika"
aicina darbā
Operāciju māsu darbam Operāciju blokā ar sterilizācijas nodaļu
 
Prasības:
- medicīnas māsas izglītība;
- reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
- sertifikāts vēlams  specialitātē;
- precizitāte darba pienākumu veikšanā;
- valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodu likumu;
- prasme strādāt patstāvīgi un komandā;

Darba pienākumi atbilstoši operācijas māsas amatu aprakstam

Klīnika piedāvā:
- vērtīgu pieredzi un dinamisku darbu;
- profesionālus un draudzīgus kolēģus;
- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Darba attiecību veids:
- darbs uz nenoteiktu laiku

Darba laiks:
- nepilna slodze

Darba organizācija:
- summētais darba laiks

Pieteikties, nosūtot savu CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus  līdz 2018.gada 1.jūjijam  ar norādi “medicīnas māsa” uz e-pastu personals@cesuklinika.lv, vai pa pastu - adrese: SIA
-  "Cēsu klīnika", Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101, tālr. uzziņām: 29405685 - galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja - Gruntmane

Prakse Cēsu novada pašvaldībā

Vēlamies nākt pretī un dot ieguldījumu augstskolu un profesionālo vidusskolu studentiem darba praktisko iemaņu gūšanā.

Sagaidām, ka Tu esi zināšanām bagāts un kārs un ka Tevi nebiedē darbs un komunikācija komandā, kā arī izaicinājumi un jaunu risinājumu meklēšana.

Pirms mēs pieņemam lēmumu Tevi uzaicināt praksē, mums būtu svarīgi Tevi mazliet iepazīt, tādēļ motivācijas vēstulē norādi:
- izglītības iestādi un kursu
- kādēļ izvēlies Cēsis
- kādi priekšmeti (vispārīgie un specialitātē) jau apgūti
- kas ir tas, ko vēlies prakses laikā iemācīties, apgūt un redzēt
- cik ilgi (nedēļas) praksē plāno būt
- Tev vēlamais prakses sākuma un beigu laiks (kurā mēnesī
un cik stundas dienā).

Sūti uz e-pastu: prakse@cesis.lvPrintēt