Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs Jāņmuižas PII

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs Jāņmuižas PII
Jāņmuižas PII aicina darbā
uz noteiktu laiku
pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju
(0.75 slodzes)

 

Prasības pretendentiem:

  • Izglītība atbilstoši MK noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"; 
  • Labas sadarbības prasmes darbā ar bērniem, vecākiem un kolēģiem;
  • Augsta atbildības sajūta.

Galvenie pienākumi:

  • Īstenot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, sagatavot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei;
  • Pilnveidot savu profesionālo kompetenci u.c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.

Piedāvājam:

  • Atalgojumu atbilstoši MK noteikumiem Nr.445 "'Pedagogu darba samaksas noteikumi"';
  • Sociālās garantijas;
  • Sabiedriskā transporta kompensāciju nokļūšanai no un uz darba vietu.

CV  un motivācijas vēstuli sūtīt uz e - pastu: iveta.zarina@cesunovads.edu.lv

Informācija pa tālruni 29498103.