Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada pašvaldības policijas patruļdienesta inspektors

Cēsu novada pašvaldības policija
izsludina atklātu konkursu uz
Cēsu novada pašvaldības policijas patruļdienesta inspektora amatu
(nepilna laika)

Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja saskati iespējas un vēlies palīdzēt Cēsīm augt un nodrošināt tajā sabiedrisko kārtību, tad pievienojies mūsu komandai!

Konkursā aicinām piedalīties pretendentus, kuri atbilst šādām prasībām un kvalifikācijām:

 • atbilstība likuma “Par policiju” 21.panta pirmās daļas prasībām;
 • vismaz vidējā izglītība. Par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz 1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnē;
 • normatīvo aktu, kas reglamentē pašvaldības policijas inspektora darbu un pašvaldības pieņemto saistošo noteikumu pārzināšana;
 • B” kategorijas autovadītāja apliecība (autovadītāja stāžs ne mazāk kā 2 gadi);
 • pārzināt vispārējās un speciālās lietvedības prasības;
 • pārzināt normatīvo aktu prasības attiecībā uz informāciju (datu) izmantošanu, sniegšanu un aizsardzību;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • konfliktsituāciju risināšanas prasme;
 • prasme patstāvīgi organizēt darbu savas kompetences ietvaros;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas. Svešvalodas zināšanas – angļu un krievu valoda sarunvalodas līmenī – tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • prasme strādāt ar datoru (interneta lietošana, e-pasta pārvaldība, MS Office programmas, u.c. sistēmas). Prasme strādāt ar Administratīvo pārkāpumu procesu atbalsta sistēmu (APAS) tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • laba vispārējā un speciālā fiziskā sagatavotība;
 • nevainojama reputācija;
 • vēlama vismaz 1 gada profesionālā pieredze;
 • kā priekšrocība tiks uzskatīta derīga Bērnu tiesību aizsardzības kursu apliecība.

Pašvaldības policijas patruļdienesta inspektora galvenie amata pienākumi:

 • uzturēt sabiedrisko kārtību Cēsu novada administratīvajā teritorijā, aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no prettiesiskiem apdraudējumiem;
 • nekavējoties reaģēt uz informāciju un izbraukt uz notikumu, kas saņemta no patruļdienesta inspektora – maiņas vecākā par likumpārkāpumiem, tiesībpārkāpumiem vai arī citiem notikumiem;
 • pieņemt procesuālos un materiālos vai izmeklēšanas darbību veikšanā nepieciešamos procesuālos lēmumus saskaņā ar Administratīvās atbildības likumā noteikto kompetenci;
 • veikt personu, transportlīdzekļu vai citas informācijas pārbaudi attiecīgajās informācijas sistēmas datu bāzēs;
 • pieņemt lēmumus un veikt visas procesuālās darbības Ceļu satiksmes noteikumu apstāšanās stāvēšanas pārkāpumu jomā;
 • novērst un pārtraukt likumpārkāpumus, noskaidrot vainīgās personas, veikt fakta konstatāciju, pierādījumu vākšanu un fiksēšanu, pieņemt paskaidrojumus no iesaistītām personām un veikt citas nepieciešamās darbības saskaņā ar iekšējiem un ārējiem normatīviem aktiem;
 • veikt savas kompetences ietvaros informācijas ievadīšanu un pārbaudi Administratīvo pārkāpumu procesu atbalsta sistēmā (APAS);
 • pārzināt un pielietot aizturēšanas taktiskos un tehniskos paņēmienus;
 • sniegt neatliekamo palīdzību;
 • sadarbībā ar citām valsts vai pašvaldību iestādēm (institūcijām) veikt profilaktiskus pasākumus sabiedriskās kārtības ievērošanā;
 • nodrošināt sabiedrisko kārtību publiskos pasākumos.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju iesaistīties Cēsu novada sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 • atsaucīgus, profesionālus un draudzīgus kolēģus;
 • veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos aktos noteiktajam;
 • stabilu atalgojumu: stundas likme 6.40 EUR/h pirms nodokļu nomaksas.

Konkursa nolikums ŠEIT.

Pieteikumu ar norādi Konkursam uz Cēsu novada pašvaldības policijas patruļdienesta inspektora amatu (nepilna laika)”, kas sastāv no:

 • CV (pretendenta dzīves un darba gaitas apraksts),
 • motivēta pieteikuma iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām,

Var iesniegt personīgi (Cēsu novada pašvaldības policijā Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101), ar pasta starpniecību (Bērzaines ielā 5, Cēsis, LV-4101) vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz e-pastu pasvaldibas.policija@cesunovads.lv līdz 2024.gada 22.martam.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Informācija par personas datu apstrādi.

Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: dome@cesis.lv.

Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā www.cesis.lv sadaļā "privātuma politika".