Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cel trauksmi

Dokumenti

Trauksmes celšanas likums nosaka iespējamos pārkāpumus Cēsu novada pašvaldībā, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, personai veicot amata, darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības.

Trauksmi var celt par pašvaldībai saistošu ārējo normatīvo aktu un pašvaldības izdoto iekšējo normatīvo aktu pārkāpumiem, pašvaldības amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem, pastāvot interešu konflikta situācijā, profesionālās vai ētikas normu neievērošanu.

Cēsu novada pašvaldības Atbildīgās personas trauksmes celšanas jautājumos ir Cēsu novada pašvaldības revidents un personāla vadītājs.

Papildus informācija par trauksmes celšanas būtību un ar to saistītajiem jautājumiem  ir pieejama trauksmescelejs.lv. Personai pirms trauksmes celšanas (vai šaubu gadījumā) ir tiesības saņemt konsultācijas no Atbildīgās personas, iestādes kontaktpersonas vai arodbiedrības.

Ziņojumu iespējams sagatavot brīvā formā vai, izmantojot sagatavoto veidlapu (skat. augstāk!).

Trauksmes celšana iespējama:

  • nododot ziņojumu mutiski, telefoniski vai rakstiski kādai no Atbildīgajām personām (skat. augstāk!);
  • nosūtot ziņojumu elektroniski uz trauksme@cesis.lv;
  • ievietojot ziņojumu pasta kastītē, kas atrodas pašvaldības ēkā (uz aploksnes uzrakstot “Trauksmes cēlēja ziņojums”) Raunas ielā 4, Cēsīs, pagraba stāvā pie ieejas.

NB! Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana un ziņošana par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

Informāciju par pārkāpumiem, kurus palīdzējis atklāt trauksmes cēlējs, neatklājot trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot vispārējās datu aizsardzības prasības, publicēsim Cēsu novada pašvaldības mājas lapā.

Par pārkāpumiem Cēsu novada pašvaldības vai domes amatpersonu darbā iespējams ziņot arī uz KNAB uzticības tālruni 80002070 vai elektroniski uz knab@knab.lv.