Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Būvekspertīze būvprojektam ‘’Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves izbūve Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā’’
Veids:
9_panta_iepirkumi
Numurs:
CNP 2018/7/ERAF
Iepirkuma apraksts:
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 14. februārim pulksten.11.00
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
-
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
02.02.2018
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lv
Tālrunis:
E-pasts:
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “LBS-Konsultants”, reģ.Nr.40003640250,
Līguma cena:
8 900,00 ERAF
Līguma noslēgšanas datums:
-
Līguma darbības beigu datums:
28 (divdesmit astoņas) dienas no Līguma noslēgšanas brīža.