Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2020.gada 2.ceturksnī

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo un ceturto daļu, 26.panta 6.1 daļu, Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvalde ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k

Uzvārds Vārds / Nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

“Forum of Latvian Desing” B-ba

Nr.5-6-9/12

2.

“Zaļā Zāle” SIA

Nr.5-6-9/12

3.

Putniņš Lauris

Nr.5-6-9/9

4.

Miķelsone Sarmīte

Nr.5-6-9/9

5.

Brencis Uldis

Nr.5-6-9/9

6.

Ivanovs Jānis

Nr.5-6-9/9

7.

Lakša-Timinskis Jānis

Nr.5-6-9/9

8.

Reišule Aiva

Nr.5-6-9/9

9.

Popakuls Dmitrijs

Nr.5-6-9/9

10.

Gorbačova Klavdija

Nr.5-6-9/9

11.

Kriķis Jānis

Nr.5-6-9/9

12.

Peičs Daniels

Nr.5-6-9/9

13.

Umaņeca Anna

Nr.5-6-9/9

14.

Eglone Santa

Nr.5-6-9/9

15.

Paleja Irina

Nr.5-6-9/9

16.

Grundulis Harijs

Nr.5-6-9/9

17.

Zvante Guntars

Nr.5-6-9/9

18.

Broka Karīna

Nr. 5-6-9/11

19.

Ginta Līga

Nr. 5-6-9/11

20.

Asniņš Jānis

Nr. 5-6-9/11

21.

Miranovičs Aleksejs

Nr. 5-6-9/11

22.

Konovalovs Jevgeņijs

Nr. 5-6-9/11

23.

Blumberga Mārīte

Nr. 5-6-9/11

24.

Petrovs Anatolijs

Nr. 5-6-9/11

25.

Feldberga Santa

Nr. 5-6-9/11

26.

Meitsare Inga

Nr. 5-6-9/11

27.

Tarasovs Jevgenijs

Nr. 5-6-9/11

28.

Oū Caktallin

Nr. 5-6-9/11

29.

Greinis Andrejs

Nr. 5-6-9/11

30.

Rajenko Aleksandra

Nr. 5-6-9/11

31.

Sīlis Guntis

Nr. 5-6-9/11

32.

Mikalajuniene Ludmila

Nr. 5-6-9/11

33.

Janitēna Dace

Nr. 5-6-9/11

34.

Eglīte Santa

Nr. 5-6-9/11

35.

Gaigala Livija

Nr. 5-6-9/11

36.

Cers Oskars

Nr. 5-6-9/11

37.

Bērziņa Vineta

Nr. 5-6-9/11

38.

Meļņiks Viktors

Nr. 5-6-9/11

39.

Maņuhina Dzintra

Nr. 5-6-9/11

40.

Bergšteins Jānis

Nr. 5-6-9/11

41.

SweeneyThomas Anthony

Nr. 5-6-9/11

42.

Radzēvičs Jānis

Nr. 5-6-9/11

 

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 7. panta pirmās daļas 4. punktu, trešās daļas 3. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu, Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvalde ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k.

Nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

SIA MIAB

Nr. 5-6-9/2

2.

SIA EKOTORF

Nr. 5-6-9/3

3.

SIA NET KOMUNIKĀCIJAS

Nr. 5-6-9/4

4.

SIA MIKOŠ

Nr. 5-6-9/5

5.

SIA GOURMANDS

Nr. 5-6-9/6

6.

SIA 5.ATU

Nr. 5-6-9/7

7.

SIA ROZE GV

Nr. 5-6-9/8

8.

SIA LINDE N

Nr. 5-6-9/10