Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2022.gada 1.ceturksnī

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 252. pantu, Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošam nodokļu maksātājam:

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Lēmums Nr.

1.

Ingus Ozols

5-57/1/2022 

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2022.gada 2.ceturksnī

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k

Nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

SIA "Joy Fitness"

Nr.5-57/3/2022

2.

SIA "SILVEKSS"

Nr.5-57/4/2022

3.

SIA "JM TOP"

Nr.5-57/5/2022

 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, 26.panta 6.1 daļu, Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k

Nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Apinis Jānis

Nr.5-57/6/2022

2.

Bahmanis Lauris

Nr.5-57/6/2022

3.

Cirīte Ilona

Nr.5-57/6/2022

4.

Griķe Ņina

Nr.5-57/6/2022

5.

Gritāns Staņislavs

Nr.5-57/6/2022

6.

Malgovska Kristīna

Nr.5-57/6/2022

7.

Pakere Regīna

Nr.5-57/6/2022

8.

Petroviča Ieva

Nr.5-57/6/2022

9.

Priedītis Māris

Nr.5-57/6/2022

10.

Skrastiņa Signija

Nr.5-57/6/2022

11.

Utočkins Sergejs

Nr.5-57/6/2022

12.

Veide Rolands

Nr.5-57/6/2022 

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2022.gada 3.ceturksnī

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un 25. panta trešo daļu, Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k

Nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Smuidrīte Gulbe

Nr.5-57/9/2022

2.

Roberts Smalnieks

Nr.5-57/9/2022

3.

Rasma Zveiniece

Nr.5-57/9/2022

4.

Jūlija Červjakova

Nr.5-57/9/2022

5.

Jānis Āre

Nr.5-57/9/2022

6.

Laima Briģe

Nr.5-57/9/2022

7.

Juris Ķīķeris

Nr.5-57/9/2022

8.

Inta Dzimtā

Nr.5-57/9/2022

9.

Grigorijs Astašovs

Nr.5-57/9/2022

10.

Jānis Kārkliņš

Nr.5-57/9/2022

11.

Andris Indriksons

Nr.5-57/9/2022

12.

Elmārs Damroze

Nr.5-57/9/2022

13.

Jānis Pauliņš

Nr.5-57/9/2022

14.

Aivars Neilands

Nr.5-57/9/2022

15.

Kārlis Liepa

Nr.5-57/9/2022

16.

Gunārs Gailis

Nr.5-57/9/2022

17.

Indulis Vilciņš

Nr.5-57/9/2022

18.

Uldis Ķiecis

Nr.5-57/9/2022

19.

Sergejs Neprejenko

Nr.5-57/9/2022

20.

Egils Griķis

Nr.5-57/9/2022

21.

Arturs Pavārs

Nr.5-57/9/2022

22.

Erna Ābelniece

Nr.5-57/9/2022

23.

Hilda Leiboma

Nr.5-57/9/2022

24.

Rihards Zabolockis

Nr.5-57/9/2022

25.

Līga Lazdiņa

Nr.5-57/9/2022

26.

Arnis Smaliķis

Nr.5-57/9/2022

27.

Daina Krieva

Nr.5-57/9/2022

28.

Ēriks Dandens

Nr.5-57/9/2022

29.

Zavadskis Harijs

Nr. 5-57/11/2022

30.

Alksnis Aivars

Nr. 5-57/12/2022

31.

Bērziņš Verners

Nr. 5-57/12/2022

32.

Dimsone Malda

Nr. 5-57/12/2022

33.

Duša Velta

Nr. 5-57/12/2022

34.

Ignaca Zoja

Nr. 5-57/12/2022

35.

Lapselis Andris

Nr. 5-57/12/2022

36.

Lapselis Gunārs

Nr. 5-57/12/2022

37.

Lauberga Veronika

Nr. 5-57/12/2022

38.

Lārmanis Jānis

Nr. 5-57/12/2022

39.

Lukstiņš Pēteris

Nr. 5-57/12/2022

40.

Mikoša Ņina

Nr. 5-57/12/2022

41.

Naļivaiko Mārīte

Nr. 5-57/12/2022

42.

Porietis Jānis

Nr. 5-57/12/2022

43.

Prince Albina

Nr. 5-57/12/2022

44.

Pumpure Aina

Nr. 5-57/12/2022

45.

Rotkalis Kārlis

Nr. 5-57/12/2022

46.

Skrastiņš Kārlis

Nr. 5-57/12/2022

47.

Slūka Terēza

Nr. 5-57/12/2022

48.

Šlessere Lidija

Nr. 5-57/12/2022

49.

Zālītis Andris

Nr. 5-57/12/2022

50.

Regīna Sīmane

Nr. 5-57/15/2022

 

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās daļas 5.punktu, 26.panta 6.1  daļu un 25. panta trešo daļu Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k

Nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Bahmanis Lauris

Nr. 5-57/16/2022

2.

Gritāns Staņislavs

Nr. 5-57/16/2022

3.

Kažēri zemnieku saimniecība

Nr. 5-57/16/2022

4.

Malgovska Kristīna

Nr. 5-57/16/2022

5.

Pakere Regīna

Nr. 5-57/16/2022

6.

Petroviča Ieva

Nr. 5-57/16/2022

7.

Petrovičs Normunds

Nr. 5-57/16/2022

8.

Priedītis Māris

Nr. 5-57/16/2022

9.

Skrastiņa Signija

Nr. 5-57/16/2022

10.

Utočkins Sergejs

Nr. 5-57/16/2022

11.

Veide Rolands

Nr. 5-57/16/2022

 

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās daļas 7.punktu un 25. panta trešo daļu Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k

Nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

SIA “LBFS”

Nr. 5-57/13/2022

2.

SIA “Elektro Rīdzene”

Nr. 5-57/14/2022

3.

AS “LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE”

Nr. 5-57/17/2022