Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Uzņēmējdarbības grantu konkurss

Cēsu novada pašvaldība izsludina uzņēmējdarbības grantu konkursu, kas dod iespēju piesaistīt finansējumu līdz 3000 EUR uzņēmējdarbības idejas attīstībai.

Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Cēsu novadā, atbalstot jaunu uzņēmumu veidošanu un esošo uzņēmumu jaunu produktu un pakalpojumu attīstību. Konkursa rezultātā tiek sniegts finansiāls atbalsts komersantiem, līdzfinansējot uzņēmējdarbības attīstības projektus, kas saistīti ar inovatīvu produktu un pakalpojumu attīstību un uzņēmuma eksportspējas veicināšanu.

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 70% no pretendenta pieteikumā norādītajām atbalstāmajām izmaksām ar nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinansējums nepārsniedz 3000 EUR. Projekta pieteicējam jānodrošina 30% projekta līdzfinansējums.

Kopējais pieejamais finansējums 39 000 EUR.

Projektu uzņēmējdarbības ideju konkursā var piedalīties:

  • fiziska persona - iedzīvotājs, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu un apņemas dibināt un reģistrēt uzņēmumu LR Uzņēmumu reģistrā, kā arī apņemas veikt vai veic uzņēmējdarbību Cēsu administratīvajā novada teritorijā;
  • juridiska persona - LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēts komersants, kura apgrozījums iepriekšējā kalendārajā gadā nepārsniedz EUR 500 000, darbinieku skaits nepārsniedz 10 un saimnieciskā darbība tiek veikta Cēsu novada administratīvajā teritorijā.

Cēsu Digitālais centrs pēc izvirzītiem kritērijiem saskaņā ar konkursa nolikumu, piešķir digitālo inovāciju balvu 1000 EUR apmērā pretendentam ar biznesa ideju, kurā plaši izmantotas informācijas tehnoloģijas un/vai tas ir IT jomas uzņēmums.

Projektu pieteikums jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: 21.05.2022. plkst. 17.00.
Konkursa pieteikumi jāiesniedz elektroniskā formā, nosūtot uz Skola6 e-pasta adresi info@skola6.lv, vai pa pastu, adresējot Koprades mājai Skola6, Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, LV-4101.

Informatīvais tiešsaistes seminārs par konkursu 5.maijā plkst. 14.00. Pieteikšanās https://forms.office.com/r/vKKfktjq1z. Dienu pirms semināra dalībnieki e-pastā saņems uzaicinājumu un saiti, ar kuru būs iespējams pievienoties semināram, izmantojot datoru vai mobilo tālruni.

Grantu konkursa koordinators - Koprades māja Skola6, kontaktpersona jautājumiem un konsultācijām amanda@skola6.lv, 25531497

Dokumenti