Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsis, Raunas iela 7

Tips
Foto
Autors
K. Andersona darbnīcas fotogrāfs P. Paukšēns
Izgatavošanas vieta
Cēsis
Izgatavošanas laiks
1922. - 1923.gads
Īpašnieks
Cēsu muzejs, CM 46377
Apraksts
Cēsu pilsētas sieviešu neoģimnāziju atklāja 1922. gada 23. augustā. Cēsnieki senāk to pazina kā Kristīnes Apkalnes privāto sieviešu ģimnāziju (dibināta 1907.g.), vēlāk - Margaritas Neijas ģimnāziju. Skolnieču skaits samazinājās, kad nācās paaugstināt skolas maksu. Tāpēc ģimnāzijas direktors Pēteris Neija ierosināja Cēsu pilsētas domei pārņemt sieviešu ģimnāziju savā uzturēšanā.
Par pilsētas sieviešu ģimnāzijas direktoru iecēla A. Ciri. Ar skolnieču palīdzību skolas pagalmā izveidoja puķu dobes un rotaļu laukumu. Sieviešu ģimnāzija darbojās līdz 1925. gada augustam, kad Izglītības ministrija skolu apvienoja ar Cēsu Bērzaines vidusskolu. [1]
Savā īpašumā esošās ģimnāzijas ēkas 1924. gada pavasarī pilsēta ieķīlāja, lai nodrošinātu parādu, kas radās nopērkot no Teodora Šūmaņa Kārļu muižas ūdensdzirnavas. [2] Gada laikā Cēsu pilsēta noorganizēja Kārļu elektriskās stacijas izbūvi (vēlāk to sauca par Amatas spēkstaciju).

1 Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, nr.1, 1926.g. 1. janvārī, 30. lp.
2 LNA LVVA 2056.f. 1. apr. 20395. lieta, 32. lp.
 
  • Cēsu pilsētas sieviešu neoģimnāzijas ēkas Cēsīs, Raunas ielā 7 ap 1922. - 1923. gadu. P. Paukšēna foto - CM 46377
  • Cēsu pilsētas Neijas ģimnāzijas absolventas un direktors Pēteris Neijs, 1922. gads. P. Paukšēna foto. - CM 113677
  • Cēsu pilsētas sieviešu neoģimnāzijas audzēknes klasē, 1924.g. P. Paukšēna foto. - CM 47157