Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Tuvojas pilotprojekta “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana" 1.kārtas noslēgums

Tuvojas Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā pilotprojekta “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana” pirmās kārtas noslēgums, kura ietvaros Cēsu novada Sociālais dienests jau no 2020.gada novembra mēneša nodrošina ģimenes asistenta pakalpojumu. Līdz šim brīdim to jau ir saņēmušas septiņas ģimenes, to starpā, 4 ģimenes ir apguvušas prasmes un spēj patstāvīgi organizēt savu dzīvi bez atbalsta.

Dalība pilotprojektā ir devusi pārliecību par ģimenes asistenta kā sociālās jomas profesionāļa nozīmīgumu un lomu sociālajā darbā un sociālā gadījuma vadīšanas procesā.

Ģimenes asistents ir kā vienojošais elements starp ģimeni un sociālo dienestu. Cēsu novada Sociālā dienesta ģimenes asistente Gerda Kokare, kura pilotprojektā iesaistās visu šo projekta īstenošanas laiku, apliecina: “Ģimenes asistents ir kā sociālā darbinieka acis un rokas, kas sniedz neatsveramu atbalstu ģimeņu ikdienas prasmju uzlabošanā. Uzskatu, ka pakalpojums ir ļoti vērtīgs, noderīgs un to ir nepieciešams turpināt attīstīt un aktualizēt vēl vairāk. Sociālais darbinieks nespēj tik daudz atrasties ģimenēs kā asistents, tāpēc ir nozīmīgi, ka šāds pakalpojums ir pieejams katrā pašvaldībā. Ģimenes asistents ir kā vienojošais elements starp ģimeni un sociālo dienestu. Sadarbību laikā asistents ģimenei kļūst kā uzticības persona vai draugs, kuram lūgt palīdzību dažādu situāciju atrisināšanā. Ģimenes asistents spēj sniegt palīdzību ģimenēm budžeta plānošanā, bērnu audzināšanā, skolas jautājumu risināšanā un dažādās citās ikdienišķās situācijās. Ar ģimenes asistents atbalstu ģimenēm ir iespēja iegūt individuālu atbalstu, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti. Mana personīgā pieredze rāda, ka ģimenes ļoti novērtē asistenta klātesamību ikdienā. Manuprāt, mani personīgie ieguvumi, piedaloties šajā projektā, ir iegūtās zināšanas no profesionāliem pasniedzējiem, lai spētu pēc iespējas vairāk uzlabot klientu ikdienu. Kā otru ieguvumu varu minēt  iespēju strādāt patstāvīgi pašvaldības sociālajā dienestā, saņemot sociālās garantijas.”

Sociālais dienests novērtē šī pakalpojuma lietderību un efektivitāti ģimeņu atbalstam un papildus projektā iesaistītajām ģimenēm, kurām ar ārpakalpojuma palīdzību nodrošina Cēsu novada pašvaldībā ģimenes asistenta pakalpojumu vēl 15 ģimenēm ar bērniem. Cēsu novada Sociālais dienests plāno iesaistīties arī pilotprojekta 2. kārtā, lai turpinātu darbu ģimenēs.

Pilotprojekts tiek realizēts Labklājības ministrijas īstenotā ESF projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001  “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. 

Datums: 2022. gada 15. novembris