Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Spāru svētki sociālo pakalpojumu centram "Cēsis"

Spāru svētki sociālo pakalpojumu centram "Cēsis"

Šobrīd Cēsīs, projekta “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis”” ietvaros jaunbūvei Rīgas ielā 90 tiek svinēti spāru svētki, iezīmējot simbolisku brīdi, kad tiek pabeigti apjomīgākie būvdarbi.

Nelielajā svinīgajā ceremonijā Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs veltīja pateicības vārdus būvniekiem un projektu komandai. “Esmu gandarīts par izvēlēto vietu sociālo pakalpojumu centra būvniecībai ar nākotnes attīstības perspektīvi esošajā teritorijā. Ēka būs liela un plaša, šobrīd nozīmīgākais uzdevums speciālistiem plānot pakalpojumu saturu”.

Projekta mērķis ir izveidot pakalpojumu sistēmu, kas sniedz atbalstu personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, lai veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un neatkarīgu dzīvi, lai cilvēks spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē, nevis aprūpes iestādē. Šajā centrā tiks veidoti jauni pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Sociālo pakalpojumu centra celtniecība un jaunu sociālo pakalpojumu izveide ir daļa no deinstitucionalizācijas norises Cēsu novadā.

“Šobrīd šeit, Rīgas ielā 90, Cēsīs, top jauns sociālo pakalpojumu centrs "Cēsis" - tilts ceļā uz iekļaujošo sabiedrību. Šī būs ēka, kura ik dienu sagaidīs vairākus desmitus īpašu cilvēku, kuri tieši šeit apgūs dzīvei tik nepieciešamās prasmes sevis pilnveidošanai un veselības uzlabošanai. Šī ēka būs speciālistu un šo cilvēku satikšanās tilts, kas vedīs uz katra cilvēka personiskajiem sasniegumiem un panākumiem”, nododot svarīgu vēstījumu Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktora p.i. Inga Kārkliņa pateicās par paveiktajiem darbiem sociālo pakalpojuma centra tapšanā.

Jau vēstīts, ka 2020.gada maija beigās Cēsu novada pašvaldība noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA “Sanart” par Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojuma centra “Cēsis” būvdarbiem. Būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA “Marčuks” un autoruzraudzību - SIA “Rīgers”.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros īstenojot projektu “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis” (ID Nr. 9.3.1.1/18/I/006). Kopējais projekta finansējums ir 1 843 676,77 EUR, t.sk., ERAF finansējums 1 122 375,41 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 46 394,83 eiro, valsts budžeta finansējums 108 185,55 eiro un pašvaldības finansējums 566 720,98 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 2. oktobrim.

Datums: 2021. gada 27. janvāris