Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālo pakalpojumu saņemšana un nodrošināšana Eiropas Sociālā fonda projekta gaitā notiek arī ārkārtas situācijā

Sociālo pakalpojumu saņemšana un nodrošināšana Eiropas Sociālā fonda projekta gaitā notiek arī ārkārtas situācijā

Kopš 2019.gada novembra cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja saņemt dažādus sociālos pakalpojumus Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektā, kuru īsteno Labklājības ministrija sadarbība ar 10 Latvijas pašvaldībām, izmantojot Eiropas Sociāla fonda līdzfinansējumu.

Projekta gaitā vitāli svarīgo pakalpojumu nodrošināšana turpinās, izvērtējot katru gadījumu individuāli un ievērojot drošības prasības. Tomēr sociālie darbinieki norāda, ka nereti paši cilvēki nevēlas turpināt saņemt atsevišķus pakalpojumus, jo baidās apmeklēt speciālistu un izvēlas palikt mājās. Cilvēku vēlme šajā gadījumā tiek respektēta. Cēsu novadā personas turpina saņemt psihologa konsultācijas, deju un kustības terapijas nodarbības, fizioterapijas nodarbības, atbalsta personas pakalpojumu. Krīzes perioda laikā nenotiek tādi sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi kā mūzikas terapijas nodarbības, vizuāli plastiskās mākslas terapijas nodarbības, montesori metodikas speciālista nodarbības.

Jāņem vērā, ka esošajos apstākļos cilvēkiem ir paaugstināts risks izjust trauksmi un no tās sekas. Pat, ja cilvēks nevēlas saņemt nevienu pakalpojumu klātienē, iespējama saziņa un konsultēšanās ar savu sociālo darbinieku attālināti. Atbalsta sniegšanu, t.sk., attālināti, nodrošina arī atbalsta personas pakalpojuma ietvaros. Atbalsta personas pakalpojumā šāda prakse tika pielietota vēl pirms ārkārtējās situācijas valstī, jo dažkārt tas ir visefektīvākais atbalsta sniegšanas veids. Paredzams, ka ārkārtējās situācijas laikā, šāda atbalsta sniegšanas forma kļūs izplatītāka arī citiem pakalpojumiem.  

Iesaistītajām pusēm jābūt gatavām meklēt inovatīvus risinājumus, arī tādus, kādi vēl nav mēģināti. Galvenais, lai visas iesaistītās puses justos droši un cilvēki saņemtu nepieciešamo atbalstu. Pakalpojumu sniedzēji tiek aicināti sekot aktuālākajām izmaiņām un prasībām. Labklājības ministrijas mājaslapā pieejama aktuālā informācija sociālo pakalpojumu jomā.

Datums: 2020. gada 30. marts