Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sākta Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Cēsis" būvniecība

Cēsīs, Rīgas ielā 90 sākta ēkas “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis”” (Sociālo pakalpojumu centrs) būvniecība, kas ilgs 10 mēnešus. Pēc būvdarbu pabeigšanas 2021.gada aprīlī sekos ēkas labiekārtošanas darbi.

Sociālo pakalpojumu centrā paredzēts izveidot dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī specializētās darbnīcas, kur būs iespējams apgūt dažādas noderīgas prasmes, kas nākotnē šiem cilvēkiem varētu palīdzēt iekļauties darba tirgū. Tāpat centrā atradīsies arī dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošināts pakalpojums “Atelpas brīdis”– īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums, kas piedāvā vecākiem uz vienu vai vairākām diennaktīm atstāt bērnu speciālistu aprūpē.

Būvdarbus veic būvuzņēmējs SIA “Sanart”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Marčuks” un autoruzraudzību -  SIA “Rīgers”.


Jaunā sociālo pakalpojumu centra būvniecība un jaunu sociālo pakalpojumu izveide  ir daļa no deinstitucionalizācijas norises Cēsu  novadā. Deinstitucionalizācijas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem iekļauties sabiedrībā, saņemot sabiedrībā balstītus pakalpojumus, nevis viņus nošķirt no sabiedrības, ievietojot speciālās aprūpes iestādēs jeb institūcijās.

Papildus plānotajiem pakalpojumiem jaunajā Sociālo pakalpojumu centrā pašvaldība plāno attīstīt grupu dzīvokļu pakalpojumu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Caunas ielā 8, Cēsīs (1. un 2.stāvā), mājas 3.stāvā turpinot nodrošināt pašvaldības funkciju "Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā".

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu  9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros īstenojot projektu “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis” (ID Nr. 9.3.1.1/18/I/006). Kopējais projekta finansējums ir  1 685 901,88  EUR, t.sk., ERAF finansējums  965 928.10 EUR, valsts budžeta finansējums   42 614,48 EUR, pašvaldības finansējums 677 359,30 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 2. oktobrim.

Datums: 2020. gada 13. jūlijs