Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pateicamies uzņēmējiem un privātpersonām par atbalstu

Pateicamies uzņēmējiem un privātpersonām par atbalstu

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"  pateicas ziedotājiem, kuri 2019.gadā ziedoja līdzekļus un noderīgas lietas līdzcilvēkiem. 2019. gadā no uzņēmējiem un privātpersonām esam saņēmuši ziedojumus 1 720,00 eiro apmērā. Sakām lielu paldies ikvienam par atbalstu, lai kopā mēs varam paveikt gan mazus, gan arī lielus darbus.

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" pateicas ziedotājiem, kuri 2019.gadā ziedoja līdzekļus un noderīgas lietas līdzcilvēkiem. 2019. gadā no uzņēmējiem un privātpersonām esam saņēmuši ziedojumus 1 720,00 eiro apmērā. Sakām lielu paldies ikvienam par atbalstu, lai kopā mēs varam paveikt gan mazus, gan arī lielus darbus.

Īpašs paldies "AS SEB banka", SIA Būvniecības firma "VIRĀŽA", I.Zupas ārsta praksei, Cēsu centra aptiekai SIA "Zāles", SIA "Ingadent", SIA "M.E.LAT-LUX", ZS "Doktus", Madarai Kalniņai, Dainai Ročānei, Dmitrijam Duļepovam un Līgai Siliņai. Jūsu ieguldījums ir ļoti nozīmīgs un nepieciešams specializēto darbnīcu izveidošanai cilvēkiem ar invaliditāti, Ziemassvētku pasākumu organizēšanai un citām aktivitātēm sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju atbalstam.

Paldies Y’S Women club Cēsis, Agrim Krēgeram un Karīnai Jurciņai par 2019.gadā sniegto atbalstu Invalīdu habilitācijas - dienas centra jauniešiem, kā arī AS "Cēsu alus", SIA "Duck Woodworks", biedrībai "LabaDaba" un biedrībai "Bērzes Strazdi" par atbalstu bērnu un jauniešu centra "Saules taka" bērniem un jauniešiem.

Ik gadu Ziemassvētku laikā, kad gaisā virmo miers, gaišas domas, un dāvināšanas prieks silda mūsu sirdis, Sociālā dienesta darbinieki un Cēsu novada pašvaldības pārstāvji apciemo Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pensionārus, kuri sasnieguši 80 un vairāk gadu, mājas aprūpē esošos klientus un cilvēkus ar 1.grupas invaliditāti, lai pasniegtu nelielas dāvaniņas Ziemassvētku noskaņai. Par atbalstu 2019.gada nogalē vēlamies pateikt paldies Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļai, Latvijas Politiski represēto Cēsu nodaļai, Latvijas Apvienotai Metodistu Baznīcas Cēsu draudzei, Sieviešu resursu centram "Prieks", Cēsu pensionāru biedrībai, Jānim Rozenbergam, Andrim Mihaļovam, Ditai Trapencierei, Guntim Grosbergam, Birutai Mežalei, Inesei Suijai – Markovai, Renāram Sproģim, Evijai Atvarai, Kārlim Potam, Aleksandram Abramovam un Janai Sukurei. Kopā ar atbalstītājiem 2019.gada nogalē apciemojām 1144 seniorus un 1.grupas invalīdus.

Lai mums kopā izdodas!

Informāciju sagatavoja:
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests”

Projektu vadītāja-attīstības speciāliste

Datums: 2020. gada 3. februāris