Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pateicamies par atbalstu

Pateicamies par atbalstu

Šogad apritēja 30 gadi kopš sociālā darba pirmsākumiem Cēsu novadā.  Šo gadu laikā sociālā joma un sociālais darbs novadā ir attīstījies no dažu pabalstu izmaksāšanas līdz pat profesionālam sociālajam darbam, ikdienā risinot sociālos gadījumus, kad grūtībās nonākušajiem tiek palīdzēts sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem un biedrībām.  
 
Kā katru gadu, arī šogad Cēsu novada Sociālais dienasts vēlas pateikt paldies biedrībām, uzņēmējiem un līdzcilvēkiem par sniegto atbalstu Cēsu novada mazaizsargātākajiem iedzīvotājiem un sagādātajiem prieka mirkļiem Cēsu novada ģimenēm ar bērniem.  
 
Īpašs paldies AS "Cēsu alus" par skaistiem un garšīgiem Ziemassvētku pārsteigumiem, iepriecinot vairāk kā 120 Cēsu novada trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērnus. Paldies Cēsu "Rotary' klubam un sponsoriem par vērtīgo dāvinājumu 31 Cēsu novada trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērnam, kā arī liels paldies biedrības "DZAIMA" čaklajiem rūķīšiem par sirds siltumu un sarūpētajām dāvanām Cēsu novada 20 daudzbērnu un trūcīgu ģimeņu bērniem.  Liels paldies Sporta klubam "Sumbri" par sagādāto pārsteigumu Cēsu novada mazaizsargātākajām ģimenēm Ziemassvētkos.

Ar biedrības "MS-S Cēsis" vadītājas Ingrīdas Zakablukas atbalstu kopā esam sarūpējuši siltas vilnas zeķes naktspatversmes klientiem. Arī šogad ar biedrības "Be The Light" atbalstu nodrošinātas siltas maltītes Cēsu novada vientuļajiem, vienatnē dzīvojošiem senioriem, sniegts atbalsts krīzē nonākušajiem un iepriecināti bērni.  

Paldies ikvienam novadniekam, kurš pamana un ikdienā sniedz atbalstu grūtībās nonākušajam līdzcilvēkam. 

Ar rūpēm par novadnieku! 

Datums: 2023. gada 27. decembris