Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

Godinot Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas gadadienu, Cēsu novada pašvaldība, saskaņā ar Cēsu novada Sociālā dienesta rīcībā esošajām ziņām Cēsu novadā deklarētajiem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem aprīlī izmaksās pabalstu 75 EUR apmērā. Pabalsts tiks ieskaitīts pabalsta saņēmēja kontos vai konta neesamības gadījumā – izmaksāts skaidrā naudā.

Ja personai ir mainījusies esošā situācija (mainījies bankas konta numurs, persona 2023./2024.gadā deklarējusi savu dzīvesvietu Cēsu novadā, u.tml.) vai neskaidrību gadījumā, aicinām sazināties ar Sociālo dienestu, zvanot pa tālruni 27860024.

Datums: 2024. gada 27. marts