Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēgusies iesniegumu pieņemšana pabalsta piešķiršanai mācību līdzekļu iegādei

No 1.jūlija līdz 30.septembrim ģimenes, kurās aug bērni ar invaliditāti, audžuģimenes un aizbildņi, kuru aprūpē ir bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kā arī daudzbērnu, trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes varēja pieteikties pabalsta saņemšanai mācību līdzekļu iegādei, uzsākot jauno mācību gadu. Šogad Sociālais dienests saņēma 703 iesniegumus, atbalstu piešķirot 1 394 izglītojamajiem. Atbalsta nodrošināšanai kopā izlietots 41 820 EUR.

Pabalsts mācību gada uzsākšanai tiek piešķirts, uzsākot jaunu mācību gadu pamata vai vidējās vispārējās izglītības iestādēs no 1.klases līdz 12.klasei vai profesionālajās izglītības iestādēs, ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts citas pašvaldības pabalsts.

Datums: 2023. gada 9. oktobris