Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēdzies sociālās jomas NVO projektu konkurss

Noslēdzies sociālās jomas NVO projektu konkurss

Šogad Cēsu novada sociālās jomas projektu konkursā atbalstīti visi astoņi iesnigtie projektu pieteikumi, kopumā šo projektu realizācijai piešķirot 6 000,00 EUR līdzfinansējumu no Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” budžeta.

Vērtējot pieteikumus, žūrijas komisija vērtēja projekta atbilstību konkursa mērķim, nepieciešamības pamatojumu, radošu pieeja mērķa grupu problēmu risināšanā, iesaistīto jauno dalībnieku skaitu, finansējuma caurskatāmību un plānoto izmaksu pamatotību. Maksimālais piešķirtais līdzfinansējums vienam projektam saskaņā ar konkursa nolikumu šogad bija 1 000,00 EUR.

Līdzfinansējumu projektu realizācijai ar 2021.gada 25.marta projektu žūrijas komisijas lēmumu atbalstu saņem visi astoņi projekti:

  1. Nodibinājuma “LELB Diakonijas centrs” projekts “Veselības veicināšanas diena Gaujaslīčos”;
  2. Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejas projekts “Tu arī esi daļa no mums”;
  3. Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālās organizācijas projekts “Vēju un jūru sarunas”,
  4. Biedrības “Brīnummāja” projekts “Nemedikamentozās terapijas nepilngadīgajiem Aģentūras klientiem”;
  5. Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības projekts “Sports& Deja”;
  6. Biedrības “Kiwanis Cēsis” projekts “Plecs”;
  7. Latvijas politiski represēto Cēsu biedrības projekts “Tikai kustībā var rast veselību”.
  8. Biedrības “Sieviešu centrs “Prieks”” projekts “Tu esi šeit un tagad”.

Šogad novada iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties veselības veicināšanas dienā, apmeklēt vingrošanas un līnijdeju nodarbības. Bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm tiks nodrošinātas fizioterapijas nodarbības. Ar projektu atbalstu tiks nodrošināta vientuļo, vienatnē dzīvojošo senioru apciemošana. Paldies aktīvākajām sociālās jomas organizācijām!

Projektu konkursa mērķis ir iesaistīt nevalstisko sektoru inovatīvās aktivitātēs sociālu mazaizsargāto iedzīvotāju grupu sociālās integrācijas veicināšanai un veicināt jaunu iedzīvotāju grupu iesaistīšanu.

Datums: 2021. gada 30. marts