Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēdzies sociālās jomas NVO projektu konkurss

Noslēdzies sociālās jomas NVO projektu konkurss

Šogad Cēsu novada sociālās jomas projektu konkursā atbalstīti visi septiņi iesniegtie projektu pieteikumi, kopumā šo projektu realizācijai piešķirot 5992,27 EUR līdzfinansējumu no Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” budžeta.

Izskatot pieteikumus, žūrijas komisija vērtēja projekta atbilstību konkursa mērķim, nepieciešamības pamatojumu, radošu pieeja mērķa grupu problēmu risināšanā, iesaistīto jauno dalībnieku skaitu, finansējuma caurskatāmību un plānoto izmaksu pamatotību.

Maksimālais piešķirtais līdzfinansējums vienam projektam saskaņā ar konkursa nolikumu šogad bija 1 200,00 EUR.

Līdzfinansējumu projektu realizācijai ar 2020.gada 18.marta projektu žūrijas komisijas lēmumu atbalstu saņem visi septiņi projekti – Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības projekts “Adi, dejo, ēd un vingro- esi vesels!”, biedrības “Sieviešu centrs “Prieks”” projekts “Kustība ir dzīvība”, Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrības projekts “Nostiprināsim veselību baseinā”, Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejas projekts “Tu arī esi daļa no mums”, Multiplās sklerozes slimnieku biedrības MSs - Cēsis projekts “Palīdzība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālās organizācijas projekts “Apaļkalna mistērija” un Cēsu pilsētas biedribas “Cēsu pensionāri” projekts “Tiekamies rudenī”.

Šogad novadā iedzīvotajiem būs iespēja apmeklēt bezmaksas vingrošanas nodarbības, ar projektu atbalstu tiks nodrošināta vientuļo, vienatnē dzīvojošo senioru apciemošana, tiks organizēts senioru dienas pasākums Cēsu novada senioriem. Paldies aktīvākajām sociālās jomas organizācijām!

Projektu konkursa mērķis ir iesaistīt nevalstisko sektoru inovatīvās aktivitātēs sociālu mazaizsargāto iedzīvotāju grupu sociālās integrācijas veicināšanai un veicināt jaunu iedzīvotāju grupu iesaistīšanu.

Datums: 2020. gada 14. aprīlis