Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Metodikas “Sociālais darbs ar jauniešiem" pielietošana praksē

Ar š.g. 1. jūniju Cēsu novada Sociālais dienests iesaistās Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās“ (projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001) ietvaros realizētajā pilotprojektā “Metodikas “Sociālais darbs ar jauniešiem” izstrāde”.  Pilotprojekta mērķi ir  izstrādāt metodiku pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar jauniešiem, kā arī izveidot atvērtu mācību vidi profesionāļiem darbā ar jauniešiem, kurā var apzināties esošo un attīstīt vēlamo sociālā darba praksi attiecīgajā jomā.

Šobrīd norit aktīvs darbs ar jauniešiem, pielietojot jauno metodiku. No 1. līdz 10.augustam kopā ar jauniešiem notika izbraukuma nodarbības “”Dari” izbraukuma treniņš” zemnieku saimniecībā “Ataugas”, Salacgrīvas novadā. Izbraukuma nodarbībās kopīgi tika veikti dažādi uzdevumi: nakts spēles, kaķeņbols, orientēšanās uzdevumi, dzīvesspēka trases, mandalu veidošana un daudzas citas aktivitātes saliedēšanās un personības izaugsmes veicināšanai, pielietojot izstrādājamo metodiku praksē.

Savukārt, no 17. līdz 19.augustam speciālisti piedalījās klātienes mācības Rīgā par sadarbības struktūru, kopradīšanu un konteksta veidošanu, sadarbību, gadījumu analīzi, ieteikumu veidošanu.

“Jau pirmais kopējais izbraukums ar jauniešiem parādīja pirmās pozitīvās pārmaiņas. Pēc mācībām jaunieši kļuva atvērtāki. Novēroju, ka jauniešos tika pārvarētas bailes komunicēt, jaunieši kļuva iejūtīgāki un izpalīdzīgāki,” atzīst sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Kristīne Ratniece.

Pilotprojekta aktivitātes ar jauniešu iesaisti notiks līdz š.g. 30.novembrim.

Datums: 2022. gada 19. septembris