Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsniegs bezmaksas sejas maskas iedzīvotājiem ar trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu

Izsniegs bezmaksas sejas maskas iedzīvotājiem ar trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" informē, ka daudzkārt lietojamās sejas maskas (mazgājami mutes un deguna aizsegi) tiks izsniegtas pa vienai katrai personai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.

Masku izdale Cēsu pilsētā notiks 17.novembrī no plkst.13.00 līdz 14.30 un 19.novembrī no plkst. 13.00 līdz 14.30 pie Sociālā dienesta ēkas, Bērzaines ielā 18, Cēsīs.

Masku izdale Vaives pagastā notiks 19.novembrī no plkst. 9.00 līdz 10.30 Rīdzenes bibliotēkā.

Masku izdales uzskaite tiks veikta attiecīgā žurnālā, norādot saņēmēja vārdu, uzvārdu, izsniegto masku skaitu. Par masku saņemšanu klients parakstās.

Datums: 2020. gada 16. novembris