Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novadā veidos grupu dzīvokļus patstāvīgas dzīves veicināšanai

Pirmdien, 30.maijā, Cēsu novada pašvaldība un biedrība “Cerību spārni” parakstīja deleģējumu līgumu par jaunizveidotā grupu dzīvokļa pakalpojuma sniegšanu Cēsīs. Pakalpojums dos iespēju uzsākt patstāvīgu dzīvi sabiedrībā 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Pakalpojums nodrošinās mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu iespējami neatkarīgi funkcionēt grupu dzīvoklī. Pakalpojums tiks nodrošināts Projekta “Vidzeme iekļauj” izvērtētām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar dzīvot patstāvīgi un kuri pēc valsts finansētas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pārietu uz dzīvi sabiedrībā, kā arī personas, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā. 

Personas, kuras saņems grupu dzīvokļa pakalpojumu un kuras nebūs nodarbinātas, varēs ikdienā apmeklēt gan Amatas pagasta “Spāre” pakalpojumus, gan atbalsta centra "Pērle" pakalpojumus - specializētās darbnīcas, dienas aprūpes centru vai speciālistu konsultācijas ar mērķi attīstīt personu sociālās un funkcionālās prasmes, veicināt un motivēt personu iesaisti nodarbinātības pasākumos integrāciju sabiedrībā. 

Deinstitucionalizācijas procesā izveidotais pakalpojums “Grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojums” tiks īstenots ar ES fonda projekta “Vidzeme iekļauj”, ID Nr. 9.2.2.1./15/I/003 atbalstu.

Biedrībai "Cerību spārni" ir liela pieredze sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem sniedzot dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu un grupu dzīvokļa pakalpojumu. Grupu dzīvokļa pakalpojumu biedrība nodrošina jau Siguldas novadā un Cēsu novada Amatas pagasta Spārē. Biedrības pārraudzībā ir arī izveidotais sociālais uzņēmums “Visi var”.

Datums: 2022. gada 31. maijs