Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada sociālais dienests iesaistījies Bērnu slimnīcas projektā – sniegs atbalstu pacientiem dzīvesvietā

Cēsu novada sociālais dienests iesaistījies Bērnu slimnīcas projektā – sniegs atbalstu pacientiem dzīvesvietā

Bērnu slimnīca uzsākusi vērienīgu projektu, kas sniedz iespēju līdz 2027.gada vidum ne tikai Bērnu slimnīcā, bet arī bērna dzīvesvietā, sadarbojoties ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, nodrošināt ģimenēm ilgstošu emocionālu, sociālu un garīgu atbalstu. Atbalsta veidus un apjomu bērniem ar smagām slimībām un viņu ģimenēm rekomendē, nodrošina un koordinē Bērnu slimnīcas speciālisti. Atbalstu varēs gūt arī sadarbībā ar Cēsu novada sociālo dienestu.

Tagad bērniem ar smagām slimībām vai funkcionāliem traucējumiem, kā arī viņu ģimenēm, Bērnu slimnīcā ir nodrošinātas iespējas saņemt plašāku un ilgstošāku emocionālo, sociālo un garīgo atbalstu. Bērnu slimnīcas sociālais darbinieks ne tikai koordinē speciālistu konsultācijas, kamēr bērns ārstējas stacionārā vai ambulatori (arī pēc ārstēšanās, ja vecāki izvēlas saņemt atbalstu Bērnu slimnīcā), bet arī seko līdzi ģimenes gaitām dzīvesvietā, kur atbalstu pašvaldības sociālā dienesta iespēju robežās sniedz piesaistītie speciālisti. Visi atbalsta pakalpojumi, ko nodrošina Bērnu slimnīcā, tiek sniegti par projekta līdzekļiem. Šobrīd projekta sniegto atbalstu jau saņem 60 ģimenes, vidēji tiek reģistrēti trīs pieteikumi dienā.

Atbalsta saņēmēji ir bērni līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, kuriem diagnosticēta smaga slimība vai ir funkcionālie traucējumi, esoša vai prognozējama invaliditāte. Tāpat atbalstu var saņemt tie ģimenes locekļi, ar kuriem bērns dzīvo vienā mājsaimniecībā un kuriem ir radušās grūtības viņa fiziskā un psiholoģiskā stāvokļa dēļ. Atbilstību atbalsta saņemšanai projektā izvērtē Bērnu slimnīcas ārsti. Pēc situācijas izvērtēšanas atbalsts pienākas visiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem, neatkarīgi no tā, kad noteikta diagnoze. Ja bērns saņem paliatīvās aprūpes pakalpojumu, šī projekta ietvaros atbalsts netiek sniegts.

Atbalsta veidi, ko bērni ar smagām diagnozēm var saņemt, ir: Bērnu slimnīcas speciālistu konsultācijas klātienē vai attālināti; atbalsta grupas bērniem un/vai ģimenes locekļiem; Bērnu slimnīcas speciālistu rekomendācijas par atbalstu ģimenei dzīvesvietā; Bērnu slimnīcas sociālā darbinieka atbalsts visā rekomendēto pakalpojumu sniegšanas laikā; atbalsta pakalpojumi dzīvesvietā sadarbībā ar pašvaldības sociālo dienestu.

Atbalsta sniedzēji Bērnu slimnīcā un dzīvesvietā ir: sociālais darbinieks, psihologs, kapelāns un Pirmās emocionālās palīdzības mamma (PEP mamma) – māmiņām līdz bērna trīs gadu vecumam. Ārstējoties uz vietas Bērnu slimnīcā, tiek piedāvāts arī pediatrijas spēles speciālista un auklītes sniegtais atbalsts.

“Bērnu slimnīcas misija ir ne tikai ārstēt un aprūpēt, bet arī dažādos veidos atbalstīt, lai bērni un jaunieši dzīvotu veselīgāku un iespējami pilnvērtīgāku dzīvi, tāpēc mums ir svarīgi iesaistīties un vadīt projektus, kas to nodrošina,” atzīst Valts Ābols, Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs.

“Īstenojot šo projektu, atbalstu saņems tie mūsu pacienti un arī viņu ģimenes, ko skārusi smaga slimība, ar kuru jau kādu laiku vai turpmāk būs jāmācās sadzīvot. Katram bērnam ar smagu slimību vai funkcionāliem traucējumiem ir svarīga ne tikai ārstēšana un aprūpe, bet arī cita veida atbalsts: vecāku klātbūtne, iespēja mācīties un rotaļāties, kā arī, ja tas nepieciešams, psihologa sniegtā palīdzība. Tomēr lielākoties psihologa vai, ja ģimene vēlas, kapelāna atbalsts ir nepieciešams tieši bērna vecākiem, brāļiem un māsām. Svarīgi, ka projekts ļaus ilgstoši nodrošināt atbalstu gan, kad bērns ārstējas slimnīcā, gan, kad devies mājās,” skaidro Zane Straume, Bērnu slimnīcas valdes locekle.

Projekta “Atbalsta sistēmas izveide bērniem ar smagām diagnozēm un viņu ģimenes locekļiem” īstenošanas periods ir 01.11.2022.–30.06.2027. Projekta plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir EUR 4 350 000, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) finansējums EUR 3 697 500 un valsts budžeta finansējums EUR 652 500.

Datums: 2023. gada 20. janvāris