Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bezmaksas HIV testēšana Cēsīs

Bezmaksas HIV testēšana Cēsīs

Piektdien, 20.martā, Labklājības ministrija projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros organizē konferenci sociāla darba speciālistiem. Šī gada konferences tēma ir sociālā darba profesijas attīstība. Konferences “Sociālā darba profesijas attīstība” mērķis ir atgādināt par sociālā darbinieka sūtību - būt pārmaiņu aģentam, kurš, izprotot savu klientu vajadzības, iestājas par šo vajadzību īstenošanu, attīsta jaunus pakalpojumus un sekmē mūsdienīga sociālā darba attīstību.

Paralēli konferences programmai sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību, Cēsu novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests”, un Baltijas HIV asociāciju tiks organizēta HIV testēšanas diena, kur gan konferences dalībniekiem, gan Cēsu novada iedzīvotājiem būs iespēja veikt HIV eksprestestus. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2019. gada dati liecina, ka Latvijā ir visaugstākais HIV inficēšanās līmenis visā Eiropas Savienībā. Latvijā ir reģistrētas gandrīz 8 tūkstoši reģistrēto HIV inficēto personu, bet Pasaules Veselības organizācijas aplēses liecina, ka patiesais skaits varētu būt pat divas reizes lielāks. Daļa iedzīvotāju joprojām dzīvo maldīgos priekšstatos, ka HIV izplatās tikai specifiskās sabiedrības grupās, taču statistikas dati liecina pretējo. Biedrības “Baltijas HIV asociācija” sagatavotie dati par 2018. gadu rāda, ka no 326 jauniem reģistrētiem HIV gadījumiem 33% iegūti heteroseksuālā ceļā, 22% - narkotiku injicēšanas ceļā un 6% - homoseksuālā ceļā. Šie dati liecina, ka HIV ir līdzās un var apdraudēt ikvienu sabiedrības locekli. Liela daļa no jaunajiem HIV pacientiem, kas vīrusu ieguvuši heteroseksuālu kontaktu ceļā, ir nodarbināti vidēja vecuma cilvēki ar augstāko izglītību. Organizējot šo pasākumu, Labklājības ministrija vēlas pievērst gan sabiedrības, gan sociālās jomas speciālistu uzmanību HIV izplatības aktualitātei Latvijā.

Cēsu iedzīvotājiem HIV testēšanas punkts būs atvērts 20. martā no plkst. 9.30 līdz plkst. 14.00 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas telpās, Raunas ielā 7.


HIV testēšanas punktā iedzīvotājiem būs iespēja ne tikai veikt HIV exprestestus, bet saņemt konsultācijas par HIV profilakses un ārstēšanas jautājumiem un sniegto atbalstu HIV inficētiem iedzīvotājiem

Datums: 2020. gada 3. marts