Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicina iedzīvotājus radīt jaunā sociālo pakalpojumu centra nosaukumu

Aicina iedzīvotājus radīt jaunā sociālo pakalpojumu centra nosaukumu

Šī gada nogalē Cēsīs, Rīgas ielā 90, durvis vērs unikāls un Vidzemē pirmais sociālo pakalpojumu centrs, kurā cilvēkiem ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem palīdzēs iekļauties sabiedrībā, saņemot sabiedrībā balstītus pakalpojumus.

Šobrīd sociālo pakalpojumu centram nepieciešams skanīgs nosaukums, kura izveidē aicināts piedalīties ikviens.

Ieraksti savu nosaukuma variantu šeit: https://ej.uz/centranosaukums

Konkursa termiņš ir 24.aprīlis, pēc kura rezultātus izvērtēs Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” darbinieki. Izvēlētā nosaukuma radītājs saņems balvas no pašvaldības un Sociālā dienesta.

Topošajā sociālo pakalpojumu centrā paredzēts izveidot dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī specializētas darbnīcas, kur būs iespējams apgūt dažādas noderīgas prasmes, kas nākotnē šiem cilvēkiem varētu palīdzēt iekļauties darba tirgū.

Tāpat centrā atradīsies arī dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī tiks nodrošināts “Atelpas brīdis” – īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums, kas piedāvā vecākiem uz vienu vai vairākām diennaktīm atstāt bērnu speciālistu aprūpē.

Vairāk par projektu: https://www.cesis.lv/lv/attistiba/projekti/aktualie/417-daudzfunkcionalais-socialo-pakalpojumu-centrs-cesis/

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros īstenojot projektu “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis” (ID Nr. 9.3.1.1/18/I/006). Kopējais projekta finansējums ir 1 843 676,77 EUR, t.sk., ERAF finansējums 1 122 375,41 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 46 394,83 eiro, valsts budžeta finansējums 108 185,55 eiro un pašvaldības finansējums 566 720,98 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 2. oktobrim.

Datums: 2021. gada 19. aprīlis