Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Valdība apstiprina kultūras un dokumentārā mantojuma glabātavu kompleksa būvniecību Cēsīs

Valdība apstiprina kultūras un dokumentārā mantojuma glabātavu kompleksa būvniecību Cēsīs

Otrdien, 4.jūnijā, valdība izskatīja Kultūras ministrijas (KM) iesniegto konceptuālo ziņojumu un pieņēma lēmumu atbalstīt kultūras un dokumentārā mantojuma glabātavu kompleksa izveidi. Šajā kompleksā atradīsies Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) Vidzemes reģiona centrs, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krātuve un Valsts zemes dienesta (VZD) Vidzemes reģionālās pārvaldes arhīvs. Projekts tiks finansēts ar Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļiem, kurus piesaistījusi KM un Cēsu novada pašvaldība, un paredzēts to pabeigt līdz 2027.gada beigām.

Jauna arhīva glabātavu kompleksa būvniecība ir nepieciešama, jo LNA infrastruktūras stāvoklis Vidzemes reģionā – Valmierā, Cēsīs, Alūksnē un Madonā – ir kritisks. Šie ieguldījumi ir daļa no 2020.gada beigās apstiprinātās arhīvu infrastruktūras attīstības koncepcijas. Jaunais komplekss būs unikāls publiskā sektora sadarbības projekts, kurā iesaistīta Cēsu novada pašvaldība, Tieslietu ministrija un Kultūras ministrija.

Cēsu novada pašvaldība, apsverot LNA Vidzemes reģiona centra izveidi Cēsīs un jaunas arhīva ēkas būvniecību, izteica priekšlikumu sadarboties un risināt arī Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krātuves vajadzības. VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes infrastruktūra arī ir nepiemērota arhīvu modernizācijai un dokumentu digitalizācijai, tāpēc tika nolemts, ka jaunajā kompleksā atradīsies LNA, muzeja un VZD krājumi, lai katra iestāde varētu pilnvērtīgi veikt savas funkcijas.

Kompleksā tiks nodrošināti visi nosacījumi nacionālā dokumentārā mantojuma un Nacionālo muzeju krājuma saglabāšanai, atbilstoši mikroklimata un drošības prasībām. Būs nodrošināti arī apstākļi pētniecības darbam, apmeklētāju apkalpošanai, piekļuve personām ar īpašām vajadzībām, profesionālai darba videi, alternatīvās enerģijas avoti un ilgtspējīgi risinājumi.

Kompleksa būvniecībai izvēlēts neapbūvēts zemesgabals Cēsīs, Rīgas ielā 78, ar pieejamiem nepieciešamajiem maģistrālajiem tīkliem. Kompleksa kopējā platība būs 7172 m², un telpas tiks optimāli izmantotas trīs iestāžu vajadzībām – vienots apmeklētāju centrs, izstāžu zāle, semināru un mācību telpas, kā arī kopīga labiekārtota apkārtne un autostāvvieta darbiniekiem un apmeklētājiem.

Projekta īstenošanas kopējās izmaksas plānotas 18 033 638 EUR apmērā. No tām 8 207 243 EUR tiks finansēti no ES fondiem reģionālās kultūras infrastruktūras attīstībai, savukārt Cēsu novada pašvaldība pieteiksies kā projekta iesniedzējs. Pārējo finansējumu segs no Cēsu novada pašvaldības aizņēmuma saskaņā ar Cēsu novada domes lēmumu.

Datums: 2024. gada 10. jūnijs