Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ungurmuižas nomas tiesības iegūst Ruckas muižas saimnieks Renārs Sproģis

Ungurmuižas nomas tiesības iegūst Ruckas muižas saimnieks Renārs Sproģis

Otrdien, 9.aprīlī, Ungurmuižas nomas tiesību izsolē, tiesības par tās apsaimniekošanu ieguvis uzņēmējs Renārs Sproģis ar komandu, kurš jau šobrīd saimnieko Ruckas muižā, Cēsīs. Kā ziņo pats uzņēmējs, Ungurmuižā laika gaitā plānots atvērt restorānu un viesu namu, piedāvājot mierpilnu atpūtu tās viesiem. Tāpat muižā plānots organizēt klasiskās mūzikas koncertus un dažādas citas ar kultūru saistītas iniciatīvas, turpinot līdz šim iesākto.

Ungurmuižas nomas izsoles noteikumi paredzēja, ka izsole tiek atzīta par notikušu, ja tajā piesakās vismaz viens pretendents. Nomas tiesības iegūtas uz desmit gadiem par 1000 EUR mēnesī, taču jaunajiem nomniekiem līdz ar nomas tiesību iegūšanu, kā pienākums ir Ungurmuižas vēsturisko vērtību saglabāšana, ik gadu veicot ieguldījumus tās uzturēšanā un atjaunošanā. Tāpat muižai aizvien jānodrošina publisku pieejamību.

Apjomīgākos finanšu līdzekļus Ungurmuižas uzturēšanai un atjaunošanai iecerēts piesaistīt, izmantojot galvenokārt dažādus fondus un projektus.

Datums: 2024. gada 12. aprīlis