Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Piesaki konkursam skaistāko Cēsu novada dārzu!

Piesaki konkursam skaistāko Cēsu novada dārzu!

Lai apzinātu Cēsu novada skaistākos dārzus un sakoptākos īpašumus, aicinām līdz 1.jūlijam pieteikt novada izteiksmīgākās un sakoptākās teritorijas konkursam “Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju”.

Dalībai konkursā iespējams pieteikt ikvienu Cēsu novada dārzu, lauku sētu, daudzdzīvokļu māju pagalmu, pašvaldības iestādi, skolu, skvēru, parka vai uzņēmuma teritoriju, gaisa dārzu, kā arī labiekārtojuma elementus, piemēram, augu kastes.

Pieteikumus konkursam var iesniegt gan fiziskas, gan juridiskas personas Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, kā arī sūtot pieteikumu uz e-pastu: dome@cesunovads.lv. Pieteikumā nepieciešams norādīt objekta adresi, īpašnieku, kontakttālruni, kā arī pieteicēja vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu un kontakttālruni.

Saņemto pieteikumu apkopošanas un izvērtēšanas termiņš – 31.augusts.

Konkursa mērķis ir veicināt Cēsu novada teritorijas sakoptību un attīstību, rosināt Cēsu novada iedzīvotāju, uzņēmēju aktivitāti un līdzdalību savas darba un dzīves vietas sakopšanā un kultūrvides veidošanā, popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus, atspoguļojot plašsaziņas līdzekļos, publicējot konkursa norises gaitu un rezultātus.

Konkursa pirmās vietas ieguvēji saņems īpaša dizaina apbalvojuma plāksni, kā arī godalgoto vietu ieguvēji katrā kategorijā tiks apbalvoti ar dāvanu kartēm. Konkursa nominācijas “Vērīgākais skatītājs” ieguvējs tiks apbalvots ar atzinības rakstu.

Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiek Cēsu novada pašvaldības publiskā pasākumā saskaņā ar pasākumu plānu. 

Konkursa rezultāti tiks publicēti Cēsu novada pašvaldības laikrakstā “Cēsu novada Vēstis”, laikrakstā Vidzemes novadiem “Druva” un Cēsu novada pašvaldības mājas lapā.

Konkursa nolikums ŠEIT

Datums: 2024. gada 7. jūnijs