Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēgts deleģēšanas līgums ar nodibinājumu “Cēsu Digitālais centrs"

Noslēgts deleģēšanas līgums ar nodibinājumu “Cēsu Digitālais centrs"

Cēsu novada domes sēdē 26.janvārī lemts atkārtoti slēgt deleģēšanas līgumu ar pašvaldības nodibinājumu “Cēsu Digitālais centrs”. Līgums noslēgts uz laiku līdz 2023.gada 30.jūnijam, un tas paredz “Cēsu Digitālajam centram” pildīt pašvaldības funkcijā ietilpstošu pārvaldes uzdevumu, proti, sekmēt saimniecisko darbību Cēsu novada administratīvajā teritorijā, sniegt tai atbalstu, kā arī gādāt par iedzīvotāju izglītību.

Nodibinājuma mērķis ir veidot Cēsu novadu par viedo tehnoloģiju centru, pilnveidojot sabiedrības digitālās zināšanas, ieviešot digitālos rīkus publiskajā pārvaldē, kā arī piesaistot informācijas tehnoloģiju uzņēmumus un talantus. Mērķa īstenošanai nodibinājums veic šādus uzdevumus:

  • digitālo industriju popularizēšana sabiedrībā (t.sk. jauniešu vidū), organizējot informējošus un izglītojošus pasākumus;
  • Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju digitālo prasmju attīstība un mūžizglītības aktivitāšu organizēšana;
  • Cēsu novada uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana, sadarbības veicināšana, izmantojot digitālās tehnoloģijas;
  • jaunu digitālo uzņēmumu, tajā skaitā jaunuzņēmumu, piesaistīšanas aktivitāšu organizēšana;
  • īstenot aktivitātes, kas veicina tādu informācijas tehnoloģiju ieviešanu, kas nodrošina viedas pašvaldības attīstību;
  • iespēju robežās nodrošināt pašvaldības pieprasījumu pēc informācijas tehnoloģiju sistēmu apkalpošanas un uzturēšanas saskaņā ar savstarpēji saskaņotu uzdevumu.

Deleģēto uzdevumu veikšanai noteiktajā termiņā pašvaldība nodibinājumam piešķīrusi finansējumu 42 700.00 EUR apmērā.

Nodibinājums “Cēsu Digitālais centrs” izveidots 2020.gadā un tā vienīgais dibinātājs ir Cēsu novada pašvaldība. Nodibinājumam ir atbilstoša pieredze un personāla kvalifikācija gan radošo un digitālo industriju uzņēmumu jaunradīšanai, gan esošo uzņēmumu izaugsmes veicināšanai, pilnveidojot sabiedrības digitālās zināšanas, ieviešot digitālos rīkus publiskā pārvaldē un piesaistot informācijas tehnoloģiju uzņēmumus un talantus.

 

Datums: 2023. gada 31. janvāris