Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jauns posms Kosmosa izziņas centra būvniecībā

Jauns posms Kosmosa izziņas centra būvniecībā

Trešdien, 16. martā, Kosmosa izziņas centra būvlaukumā Cēsīs darba vizītē tikās projekta īstenotāji – Cēsu novada pašvaldības pārstāvji un būvniecības pārstāvji no kompānijas “RERE Grupa”. Tikšanās laikā starp projektā iesaistītajām pusēm tika izvērtēta būvniecības darbu norise, kā arī ēkas augstākajā punktā uzlikts spāru vainags, norādot uz nozīmīga būvniecības darbu posma noslēgumu. 

Projektā iesaistīto pušu pārstāvji devās ekskursijā pa ēku un pārrunāja paveikto darbu progresu, kā arī turpmākos plānus. Šobrīd ir pabeigta ēkas karkasa nesošo konstrukciju izbūve, un ēka ir apšūta ar siltinājuma paneļiem. Tāpat pabeigti ārējo inženiertīklu maģistrāļu izbūves darbi. Arī darbi pie apkārtnes infrastruktūras izbūves rit pēc plāna – autostāvvietā izbūvētas visas pazemes komunikācijas un ierīkots bruģa segums. Uzsākti jumta siltināšanas darbi un jumta seguma izbūve, kā arī ēkas iekšējo inženiertīklu izbūves darbi. Plānots, ka ēka tiks nodota ekspluatācijā šī gada rudenī. 

Ievērojot spāru vainaga izvietošanas tradīcijas, projekta pasūtītājs objektā esošos darbiniekus cienāja ar siltu zupu, izteica pateicības vārdus par ieguldīto darbu un novēlēja, lai turpmākie darbi turpinātos bez aizķeršanās.  

Projektus “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām” (projekta identifikācijas nr. EKII-4/1) un “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” (projekta identifikācijas nr. NFI/IC/VIAA/2020/3) īsteno Cēsu novada pašvaldība un uzņēmums “RERE Būve” pēc apvienotā projektēšanas un būvdarbu līguma. Projektu līdzfinansē emisijas kvotu izsoles instruments, ēkas plānotais energoefektivitātes rādītājs apkurei  12,46 kWh/m2 gadā.

Datums: 2022. gada 21. marts