Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsludināts konkurss Cēsu novada kultūras pieminekļu saglabāšanai

Izsludināts konkurss Cēsu novada kultūras pieminekļu saglabāšanai

Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību "Cēsu Mantojums" izsludina konkursu līdzfinansējumam Cēsu novada teritorijā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanai. Konkursa mērķis ir atbalstīt un veicināt kultūras pieminekļu saglabāšanu, restaurāciju sabiedrības interesēs un uzlabot Cēsu novada iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.

Pašvaldības līdzfinansējums 2024.gadā ir 40 000 EUR. Viens projekts var pretendēt uz līdzfinansējumu līdz 8000 EUR, tam pieprasītais kopējais līdzfinansējuma apjoms nevar pārsniegt 70% no projekta attiecināmajām izmaksām, atbilstoši – pašu finansējums 30%.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2024. gada 23.aprīlim plkst.17.00.

Lai veicinātu izpratni par konkursa nosacījumiem un sniegtu iespēju iesniedzējiem gūt atbildes uz neskaidriem jautājumiem, aicinām noskatīties iepriekšējā gada semināru ŠEIT.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt pieteikumi ar objektiem, kuri:

 • ir Cēsu novada valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi;
 • atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās;
 • kultūrvēsturiskie objekti novada "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu" izpratnē.

Finansējums pieejams šādām aktivitātēm:

 • objekta vai tā daļas restaurācijas un/vai konservācijas būvprojekta izstrādes izmaksas;
 • objekta vai tā daļas izpētes darbu izmaksas, arhitektūras objekta kultūrvēsturiskā inventarizācijas un arhitektūras objekta kultūrvēsturiskās izpētes dokumentu izstrādes izmaksas;
 • objekta būvamatniecības izstrādājumu (ēku vēsturiskie logi un durvis, kā arī vēsturiskās dekoratīvās un funkcionālās būvdetaļas no koka vai cita materiāla) restaurācijas un konservācijas izmaksas;
 • objekta vai tā daļas restaurācijas (t.sk. fasāžu, jumta segumu, konstrukciju, pamatu) un/vai konservācijas būvdarbu izmaksas;
 • augsti kvalitatīvu autentisko būvdetaļu kopiju izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas gadījumos, ja autentiskās detaļas ir zudušas;
 • nodokļu un nodevu maksājumus, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto projektu, ja projekta iesniedzējs tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos tiesību aktos par nodokļiem un nodevām noteikto kārtību.

Konsultācijas par pieteikuma sagatavošanu un plašāka informācija par konkursa norisi, sazinoties ar:

Dokumenti skatāmi šeit:

Projekta iesniegšana:

 • Drukātā formātā pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (vai Raunas iela 4, Cēsīs, dokumentu kastītē) ne vēlāk kā 23.aprīļa plkst.17.00;
 • elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajam, nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi dome@cesunovads.lv ne vēlāk kā 23.aprīļa plkst.17.00.
Datums: 2024. gada 12. aprīlis