Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos Cēsu novadu pārstāvēs 51 kolektīvs

Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos Cēsu novadu pārstāvēs 51 kolektīvs

Dziesmu svētku tradīcijas 150 gades zīmē ritošie XXVII Vispārējie  latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki norisināsies Rīgā no 2023.gada 30.jūnija līdz 9.jūlijam. 

Uz svētkiem no Cēsu novada dosies 51 kolektīvs jeb aptuveni 1200 dalībnieki: dejotāji, koristi, folkloras kopas, pūtēju orķestris un tautas lietišķās mākslas meistari.

No Cēsīm dosies:

 • Cēsu Kultūras centra jauktais koris Cēsu Pils koris;
 • Cēsu Kultūras centra jauktais koris Vidzeme;
 • Cēsu Kultūras centra jauktais koris Wenden;
 • Cēsu Kultūras centra senioru koris Ābele;
 • Cēsu Kultūras centra jauktais koris Beverīna;
 • Cēsu Valsts ģimnāzijas jauniešu koris Tomēr”;
 • Cēsu Kultūras centra senioru deju kolektīvs Dzirnas;
 • Cēsu Kultūras centra tautas deju ansamblis Raitais solis;
 • Cēsu Kultūras centra tautas deju kolektīvs Randiņa studija;
 • Cēsu Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs Raitais solis;
 • Cēsu Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs Saulgrieži;
 • Cēsu Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs Kande;
 • Cēsu kultūras centra bērnu deju kolektīvs Randiņš;
 • A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas kokļu ansamblis Wendenkokle (divas grupas);
 • Cēsu Kultūras centra pūtēju orķestris Cēsis.

Vaives pagasta:

 • Vaives tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs Vaive;
 • Vaives tautas nama mākslas studija Vaives Amatu māja”.

Amatas apvienības: 

 • Amatas vīru koris “Cēsis”;
 • Zaubes jauktais koris;
 • Amatas kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Amata”;
 • Amatas folkloras kopa “Ore”.

Vecpiebalgas apvienības:

 • Dzērbenes - Taurenes jauktais koris “Pie Gaujas”;
 • Inešu pagasta sieviešu koris “Vecpiebalgas muižas koris”;
 • Dzērbenes Tautas nama deju kolektīvs “Juveris”;
 • Vecpiebalgas Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Slātaviņa”;
 • Vecpiebalgas Kultūras nama senioru deju kolektīvs “Mudurainis XO”;
 • Vecpiebalgas Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mudurainis”;
 • Aušanas darbnīca “Vēverīšas”;
 • Vecpiebalgas audēju kopa.

Jaunpiebalgas apvienības:

 • Jaunpiebalgas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs “Piebaldzēni”;
 • Jaunpiebalgas Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Piebaldzēni”;
 • Jaunpiebalgas Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Piebaldzēni”;
 • Jaunpiebalgas Kultūras nama folkloras kopa “Piebaldzēni”;
 • Jaunpiebalgas jauktais koris “Jaunpiebalga”;
 • Jaunpiebalgas lietišķās un tēlotājas mākslas studija “Piebaldzēni”.

Līgatnes apvienības:

 •  jauktais koris “Līgatne”;
 • Līgatnes Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Zeperi”;
 • Tautas lietišķās mākslas studija “Līgatne”.

Priekuļu apvienības:

 • Priekuļu Kultūras nama sieviešu koris “Laumas”;
 • Priekuļu Kultūras nama bērnu un jauniešu deju kolektīvs “Tūgadiņš”;
 • Priekuļu Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jumis”;
 • Priekuļu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs Miķelis”;
 • Priekuļu Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Zelta virpulis”;
 • Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma jauniešu deju kolektīvs “Virpulis”.

Pārgaujas apvienības:

 • Straupes Tautas nama senioru deju kolektīvs “Munsturis”;
 • Straupes Tautas nama jauktais koris “Straupe”;
 • Straupes Tautas nama jauniešu deju kolektīvs “Idumeja”;
 • Straupes Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Straupe”.

 

 

 

 

 

Datums: 2023. gada 30. jūnijs