Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēdzies pirmais 2022.gada Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Noslēdzies pirmais 2022.gada Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Noslēdzies 2022.gada Cēsu novada kultūras projektu konkurss, kas pirmo reizi tika izsludināts visā jaunajā Cēsu novada teritorijā. Konkursā tika saņemti 23 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti 17 projekti. No tiem 15 projekti atbalstīti pilnībā, 2 – daļēji.

Pēc Cēsu novada kultūras projektu vērtēšanas komisijas izvērtējuma augstāko punktu skaitu un finansējumu saņēmuši šādi projekti: SKATĪT ŠEIT.

2022.gada Cēsu novada kultūras projektu konkursa prioritātes bija vietējās kopienas iedzīvotāju iesaiste projektos un kultūras projekti, kuri veicina sadarbību starp Cēsu novada māksliniekiem un kultūras organizācijām.

Iesniegtie projektu pieteikumi pārstāv gandrīz visu Cēsu novada teritoriju, līdz ar to atbalstīto projektu rezultātā dažādas kultūras norises tiks īstenotas ne tikai Cēsīs, bet arī Vecpiebalgā, Dzērbenē, Liepā, Drabešos un citur. Ar konkursa atbalstu taps izstādes, teātra iestudējumi, vides mākslas objekti, tiks organizēti radoši kopā būšanas notikumi un pētīts kultūrvēsturiskais mantojums.

Zane Neimane, konkursa komisijas priekšsēdētāja: "Prieks, ka pirmajā kopīgajā Cēsu novada kultūras projektu konkursā tika iesniegtas ļoti daudz labas idejas no visa novada. Projekti plānoti dažādās kultūras jomās, īstenotāji ir dažādas kultūras organizācijas un radošie ļaudis. Diemžēl, visus iesniegtos projektus nebija iespējams atbalstīt, bet ar pašvaldības līdzfinansējumu tiks īstenotas daudzas iniciatīvas visā novada teritorijā, kas bagātinās vietējo kultūras dzīvi un piedāvās arī līdzdarbošanās iespējas vietējo kopienu iedzīvotājiem." 

Cēsu novada kultūras projektu konkurss tiek rīkots ik gadu kopš 2008.gada. Tā ietvaros pašvaldība finansiāli atbalstījusi dažādas radošās iniciatīvas, ko īstenojušas gan kultūras nevalstiskās organizācijas, gan aktīvi Cēsu novada iedzīvotāji, bagātinot un dažādojot kultūras piedāvājumu. Otro 2022.gada Cēsu novada kultūras projektu konkursu plānots izsludināt vasaras sākumā.

Cēsu festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkursa rezultāti tiks publicēti drīzumā.

 

Datums: 2022. gada 6. aprīlis